Pomoč pri odločanju o sanacji vaše kotlovnice

Na vprašanje, kateri sanacijski ukrepi so smiselni in gospodarni, je možno odgovoriti le po natančni analizi posamezne zgradbe.
Pomoč pri odločanju o sanacji vaše kotlovnice

 

Načeloma mora veljati:

  • najprej najekonomičnejši ukrep
  • naprej ukrep, katerega uspeh ni odvisen od drugih izboljšav
  • vedno imejte v vidu, da ukrepe navežete na potrebna sanacijska dela.

Neodvisen institut v Darmstadtu je v ta namen izdelal seznam. V njem se sanacijska dela delijo na ukrepe, ki so gospodarni le, če se povežejo s potrebnimi sanacijski deli (npr. zunanja izolacija zgradbe pri potrebnem renoviranju fasade), in neodvisne ukrepe, ki so gospodarno smotrni tudi brez povezave z drugimi deli.

Načeloma se postavlja vprašanje, po katerem vrstnem redu se naj izvedejo ukrepi za posodabljanje ogrevalne naprave in toplotne izolacije zgradbe, da dosežemo optimalno korist. Brez dvoma se doseže največji prihranek energije, če se istočasno s posodobitvijo ogrevalne naprave izvede tudi izolacija zgradbe.

Če se izfinančnih vzrokov lahko izvede le en ukrep, se naj najprej zamenja ogrevalni kotel.

Sodobni nizkotemperaturni ali kondenzacijski kotli preko širokega območja izkoriščenosti izkazujejo konstantno visok izkoristek. Tudi pri kasneje izvedeni toplotni izolaciji zgradbe, kar potem vodi k predimenzioniranju ogrevalnega kotla, ostane visok izkoristek ohranjen.

Če pa se najprej izvede toplotna izolacija zgradbe, pade izkoriščenost obstoječega ogrevalnega kotla. S tem se praviloma slab izkoristek se poslabša. Del prihranka energije, ki se je dosegel z izboljšano toplotno izolacijo, pa se s slabšim izkoristkom kotla izniči.

Neodvisno od vrstnega reda ukrepov se doseže s posodobitvijo ogrevalne naprave ugodno razmerje med stroški in koristjo.

Pri izbiri proizvajalca toplote je potrebno sprejeti tudi odločitev katero gorivo boste izbrali. če obstaja plinski priključek, se lahko vgradi sodoben kondenzacijski kotel. Ti dosegajo zelo visok izkoristek in istočasno odpade potreba po skladiščenju olja.

Če se izbere kot gorivo zemeljski plin, je naslednja izbira možna med talnim in stenskim ogrevalnim kotlom. Plinski stenski kotli so grajeni v modulni tehniki, tako se lahko sestavijo različne variante naprav z integriranim ogrevanjem sanitarne vode ali brez.

vir:  www.isp.si/  - I.S.P. d.o.o., Kamnik

 
Vir:
30. november -0001