Odstopanje lesenega poda

Leseni pod je napihnjen in dvignjen, posamezne parketne deščice so odstopile od podlage.
Odstopanje lesenega poda
    

VZROK

Največkrat gre za vlažnost, čeprav so lahko razlogi za odstopanje lesenega poda tudi:
– nezadostna dilatacija oziroma raztezni prostor med parketom in steno, ki onemogoča normalno delovanje lesa – gre za napako pri polaganju;
– nezadostna ali nepravilna pritrditev lesenega poda pri polaganju s pribijanjem ali nepravilna konstrukcija podlage;
– neustrezno lepilo, nezadostna količina lepila, uporaba napačne lopatice ali neprimeren nanos lepila pri lepljenem lesenem podu;
– nekompaktna, prašna ali nečista podlaga;
– neuporaba predpremaza, ko je ta nujen za dober sprijem, zlasti pred nanosom izravnalne mase, pri predhodni zaščiti pred vlago, tesnilnem sloju in pri utrditvi estriha.


REŠITEV

Če težavo odkrijemo dovolj zgodaj, lahko popravimo položeni pod tako, da spet pritrdimo le deščice, ki so odstopile oziroma zvenijo zamolklo. Najpreprosteje je uporabiti posebna ekspanzivna injekcijska veziva.

Večinoma pa je bolj praktična rešitev popravilo celotnega poda, se pravi odstranitev parketnih deščic ter vnovično polaganje, brušenje in lakiranje. Celotna sanacija je potrebna predvsem, ko gre za odstopanje zaradi nekompaktne in drobljive podlage. Lepljenje posameznih deščic ne bo rešilo težave, ampak je potrebna ustrezna obdelava podlage (brušenje, čiščenje, predpremaz). Tudi pri skrajni vlažnosti je treba obrusiti in vnovič lakirati celotno površino, še prej pa počakati, da čas naredi svoje, torej, da se les najprej sam stabilizira.  

Viri:
National Wood Flooring Association: Problems … the cause and how to correct, maj 1991
Korak 2001

 
02. oktober 2008