Objekte obnavljajmo celostno

S celostno energetsko obnovo objekta si omogočimo precejšnje prihranke, večjo kakovost bivanja in višjo ceno objekta na trgu
Objekte obnavljajmo celostno

  
Energetska obnova objekta bo še desetletja vplivala na kakovost bivanja v njem, zato se je kaže lotiti celostno, strokovno in kakovostno. Po prenovi bodo energetske potrebe v objektu manjše, zato je treba temu prilagoditi tudi sistem ogrevanja in hlajenja. Zaradi večje zrakotesnosti je treba tak objekt tudi bolje prezračevati ali pa vgraditi ustrezen sistem prezračevanja.

Organizacijsko je energetska prenova najbolj zahtevna pri večstanovanjskih stavbah, saj je treba doseči soglasje med vsemi stanovalci.

Za energetsko prenovo stavbe je dober vsak trenutek, saj lahko prihranke dosežemo tako v obdobju, ko je stavbo treba ogrevati, kot tudi takrat, ko visoke zunanje temperature zahtevajo njeno hlajenje. Pri tem pa je ključno, da se prenove lotimo celostno. Kakovostna prenova lahko namreč energetsko učinkovitost obnovljenih stavb poveča tudi za faktor 3 ali več. Ob energetskih prihrankih je pomembno upoštevati, da takšna stavba zagotavlja boljše pogoje za delo in bivanje ter ima višjo vrednost na trgu.

Začne se s stavbnim ovojem
Strokovnjaki pravijo, da je pri celostni prenovi objekta v prvem koraku treba poskrbeti za energetsko učinkovit stavbni ovoj, s katerim zagotovimo zrakotesnost in odpravimo toplotne mostove. Ob tem moramo vgraditi energetsko učinkovito zunanje stavbno pohištvo, torej okna in vrata. Precejšnje energetske prihranke in boljše bivalne pogoje bomo dosegli, če klasični sistem ogrevanja, praviloma radiatorski, posodobimo z ustrezno regulacijo in ga hidravlično uravnotežimo ali pa ga pri večjih prenovah celo nadomestimo denimo s talnim. Zlasti v poletnih mesecih pa bo dragocen ustrezen sistem zunanjega senčenja steklenih površin, s čimer se izognemo večjim potrebam po pohlajevanju prostorov.

Zrakotesnost zahteva prezračevanje
Pri prenovi objektov je treba upoštevati, da so ti po njej bistveno bolj zrakotesni. Zato moramo več pozornosti namenjati prezračevanju, pri čemer se nam splača vložiti tudi v ustrezen sistem prezračevanja. Sodobni lokalni ali centralni sistem prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka nam zelo dvigne kakovost bivanja, saj nam zagotavlja nenehen dotok svežega zraka in ob tem prinese zajetne energetske prihranke.

S sistemom prezračevanja je mogoče poskrbeti tudi za delno hlajenje. Obenem pa sistem prezračevanja poleg stalnega vzdrževanja kakovosti zraka pomaga tudi pri preprečevanju pojavov, ki so povezani z akumuliranjem vlage v prostorih, denimo nastajanjem plesni.

Manjše potrebe po energiji
Ker energetsko prenovljene stavbe potrebujejo bistveno manj energije, je temu treba prilagoditi tudi način ogrevanja, pri čemer velja, da sam način ogrevanja nima tako pomembne vloge, kot jo je imel pred obnovo. Ob tem strokovnjaki pravijo, da je konkreten način ogrevanja treba prilagoditi novim toplotnim značilnostim stavbe in tudi infrastrukturnim možnostim, pri čemer stavbe še nadalje prioritetno vežemo na sisteme daljinskega ogrevanja ali na plinsko omrežje.

Okolju prijaznejše ogrevanje
Pri ogrevanju se fosilna goriva vedno bolj umikajo novim energentom, predvsem obnovljivim virom energije, ki jih izkoriščamo s pomočjo toplotnih črpalk, uporabljamo lesno biomaso ali energijo sonca. Poleg ogrevanja s pomočjo sonca se vse več ljudi odloča tudi za proizvodnjo elektrike s fotonapetostnimi sistemi.

V blokih se je treba dogovoriti
Posebna zgodba je energetska prenova večstanovanjskih objektov. Tam je veliko lastnikov, njihove finančne možnosti so različne, zato je zelo težko doseči soglasje med njimi. Praviloma so stanovalci naklonjeni čim bolj preprostim rešitvam, torej takim, ki niso celostne. Pri tem pozabljajo, da energetska sanacija vpliva na obratovanje objekta še nekaj naslednjih desetletjih, poleg tega kakovostna prenova prinaša lepe prihranke.

Obnova na ključ
Spremembe se kažejo tudi pri izvedbi prenove objektov, zlasti velikih. Poznavalci pravijo, da se tudi pri nas uvaja v razvitem svetu že uveljavljena praksa, da se ne ponujajo le arhitekturne rešitve, temveč se organizacijsko prevzame celoten projekt prenove objekta – od idejne zasnove, načrtovanja, izvedbe in tudi spremljanja obratovanja (odprava pomanjkljivosti in energetski monitoring). Tako se investitorji pogovarjajo le z enim človekom, vodjo projekta, ki tudi nosi odgovornost za pravilno izdelavo. Danes, ko so vlagatelji izjemno previdni, je to ključno.

 
Vir: Finance
07. september 2012
 
 
Nadzornik Ekobus Nadzornik Žiga se za gradnjo res pobriga!
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Hišni mojster Omisli.si Iščete ponudbe preverjenih izvajalcev?
Gradbeni nadzor Ekobus Gradite ali prenavljate?
Storitve pleskanja Omisli.si Iščete ponudbe preverjenih izvajalcev?