Nova streha daje hiši novo vrednost

Streha je kapa hiše - mora biti zanesljiva in dobro izdelana do vsake podrobnosti.
Nova streha daje hiši novo vrednost

  
Hišo varuje pred dežjem, sončno pripeko, snegom, točo in drugimi vremenskimi nevšečnostmi. Hkrati mora biti lepa na pogled, kar pomeni, da je prilagojena pokrajinskim značilnostim in da je v pravilnih ploskovnih proporcih.

Kot vse drugo, se stara tudi streha. Z leti izgublja svojo zanesljivost in lepoto. Slej ko prej pride tudi čas, ko je treba pomisliti na popravilo strehe. Za sanacijo so v grobem možni štirje razlogi:

 • Streha pušča
  in na objektu se že dela škoda. V tem primeru je popravilo nujno, a hkrati že zamujeno, saj je škoda že nastala.
    
 • Streha je dosegla svojo načrtovano življensko dobo
  Po poteku jamstva izdelovalca kritine je lahko streša še v dobrem stanju, toda ne moremo biti več prepričani, da je dovolj zanesljiva. Odločimo se za menjavo kritine in pregled lesenih delov ne glede na to, ali je streha še v dobrem stanju ali ne. Takšno ravnanje je bolj gospodarno, kot se zdi na prvi pogled, saj tako preprečimo končni propad strehe in škodo, ki je lahko večja od stroškov sanacije.
     
 • Nismo zadovoljni z videzom strehe
  Videz strehe precej pripomore k videzu celotne zgradbe in njenem vklapljanju v okolje. Estetska merila se lahko sčasoma spreminjajo - kar je bilo prej moderno, je lahko zdaj zastarelo ali celo moteče. Ponavadi je potrebna samo menjava kritine, ki naredi streho sprejemljivejšo.
      
 • Menjamo namembnost prostora pod streho
  Pri bivalnem podstrešju moramo zagotoviti vse pogoje za normalno bivanje. To pomeni, da je izolacije strehe dovolj kakovostna in je bivanje pod njo udobno tako pri -30°C kot pri +40°C zunanje temperature. Spomnimo se, da so srešniki ponavadi temnejše barve in vpijajo toplotne žarke. Temperatura tik pod strešniki lahko v poletnih mesecih naraste tudi nad +70°C ali več. Ravno zato je pravilna izolacija strehe za bivalno podstrešje še kako pomembna.
Komu zaupati sanacijo strehe?

Popolna sanacija strehe vključuje zamenjavo strešne kritine in zamenjavo slabih delov ostrešja, tudi ustrezni izolacijo.
Pomembno je, ali se odločite, da hkrati s sanacijo strehe uredite tudi podstrešje ali opravite priprave za to. če je treba namestiti nove strešne letve, je priporočljivo,  da se vgradi spodnja napenjalna folija ali spodnja streha s kontraletvami. Streho varuje pred vdorom snega in prahu in jo priporočamo (v zahodnoevropskih državah je predpisana) za urejena podstrešja.

Sanacijo strehe praviloma zaupamo podjetjem, ki takšne sanacije opravljajo in imajo z njimi izkušnje ter upoštevajo vsa najnovejša spoznanja s podorčja gradbene fizike streh. Poleg tega omogočajo plačilo s kreditom, ki olajšuje financiranje posega.
   

 
Vir:
01. januar 1970