Mehanske poškodbe keramičnih ploščic

Kmalu po vgradnji keramičnih ploščic – po enem ali dveh letih, včasih celo po nekaj mesecih – zaradi obrabe na površini nastanejo bolj ali manj vidne mehanske poškodbe oziroma napake (praske, raze, obraba lošča …).
Mehanske poškodbe keramičnih ploščic

  
To je seveda v nasprotju s trditvijo, da so keramične ploščice zelo odporne in obstojne. Posledica obrabe so bodisi estetske napake – zaradi poškodovanega lošča lahko površina izgubi sijaj ali spremeni barvo – bodisi funkcionalne, na primer neprepustnost ploščice ali težje čiščenje površine.

Vzroki
Vzrokov je več. Treba je izhajati iz fizikalnih lastnosti ploščic, pri čemer gre predvsem za odpornost loščenih ploščic proti površinski obrabi (SIST EN ISO 10545-7: 1998), odpornost neloščenih ploščic proti globinski obrabi (SIST EN ISO 10545-6: 1998) in odpornost lošča proti lasastim razpokam (SIST EN ISO 10545-11: 1998). Omenjene lastnosti lahko preverimo le na shranjenih vzorcih, in ne na položenih ploščicah.

Če ugotovimo, da lastnosti ne izpolnjujejo zahtev standarda, je vzrok za napako zagotovo slaba kakovost ploščic, sicer pa je razlog treba poiskati v slabem projektiranju: najverjetneje je bil izbran neustrezen tip ploščice glede na namembnost prostora, kar se največkrat dogaja.

Pri izbiri keramičnih ploščic in projektiranju je treba upoštevati še en zelo pomemben vidik. Na podlagi odpornosti proti površinski in globinski obrabi, ki jo opisujejo omenjeni standardi, je resda mogoče ugotavljati pomembne lastnosti in s tem kakovost materiala, ne pa tudi trajnosti izdelka. Slednja je namreč odvisna od številnih dejavnikov, med katerimi so nekateri zelo težko merljivi, ker so odvisni predvsem od značilnosti namembnega prostora in okolja.

Možen vzrok napak je lahko tudi neustrezno vzdrževanje. Čiščenje z močnimi, agresivnimi in neprimernimi detergenti lahko škoduje obloženi površini. Tudi končni uporabnik je torej lahko delno odgovoren za omenjene napake, če uporablja neprimerna čistilna sredstva. Centro Ceramico iz Bologne, ki preizkuša ustreznost čistilnih sredstev neodvisno od proizvajalcev keramičnih ploščic in čistil, je lani uvedel znak ustreznosti, s katerim zagotavlja kupcu, da je preizkušeno čistilno sredstvo dejansko primerno za čiščenje površin, za katere je namenjeno (glej Korak, marec 2001).

Preventiva
Opisani napaki se lahko izognemo s skrbno izbiro keramičnih ploščic glede na obremenitve v prostoru, kjer bodo položene. Pri izbiri ploščic za notranjo, predvsem pa zunanjo uporabo na javnih krajih ali v industrijskih objektih je treba vedeti, da so obstojnejši neloščeni izdelki ali tisti z debelejšo in odpornejšo plastjo lošča od običajnega. Poleg tega se lahko neloščene ploščice spet površinsko obdelajo oziroma obrusijo in dobijo novo estetsko vrednost. Taka obdelava pri loščenih površinah ni možna.

Glede vzdrževanja pa le droben nasvet: ne dovolimo, da bi se na ploščicah nabirala trdovratna umazanija, ki jo je z običajnimi čistilnimi sredstvi težko odstraniti. Ploščice je treba čistiti pogosto in redno. Le tako se izognemo izrednemu čiščenju ter uporabi močnih in agresivnih sredstev, ki lahko ploščice tudi poškodujejo.

 
Vir:
03. maj 2012
 
 
Nadzornik Ekobus Nadzornik Žiga se za gradnjo res pobriga!
Popravilo ograje? Omisli.si Iščete ponudbe preverjenih izvajalcev?
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Nadzornik Ekobus Nadzornik Žiga se za gradnjo res pobriga!
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad