Koliko pa bo stala prenova stare hiše?

Kje začeti obnavljati? Raje podreti in začeti na novo?
Koliko pa bo stala prenova stare hiše?
   
Vprašanja, ki se zastavijo vsakomur pred odločitvijo ali sanirati star objekt ali preiti na novogradnjo. 

Ker želite s prenovo izboljšati kakovost bivanja, potrebujete najprej dober načrt, ki bo temeljil na vaših željah in potrebah. Dober premislek o tem, kaj vas moti in kaj v resnici potrebujete, je ključen. Tu si lahko pomagate z raznimi spletnimi portali, kot npr. Pinterest, Houzz ipd., kjer lahko najdete veliko idej in stilov, katerim želite slediti. Pomembno je, da se izvedbe ne lotite prehitro. Vzemite si čas za premislek in načrtovanje. Če se prenaglite, se lahko zgodi, da napačno načrtujete že organizacijo prostorov. Kasnejša popravila takšnih napak niso poceni in bi se jim dalo v celoti izogniti, če bi si vzeli nekaj več časa za temeljito načrtovanje.

Kako oceniti ceno investicije ter čas, ki ga boste potrebovali za izvedbo?
Ko v rokah držite dober načrt, se lahko lotite finančnega in časovno načrtovanja. Tu se večina kar precej ušteje. Eden od razlogov so vsekakor nestrokovni nasveti in mnenja, ki jih prejmete tako na spletu kot od samooklicanih mojstrov. Te vzemite z zdravo mero dvoma. Finančni razpon je pri stroških celovite obnove (skupaj z opremo) zelo velik in se lahko giblje kjerkoli med 750 – 1500 eur/m2 neto površine, ki jo boste obnavljali. Zgornje meje seveda ni, spodnja pa še kako obstaja. Okvirne, pavšalne ocene, kar tako počez, vam torej ne bodo prav veliko v pomoč, saj nekatere stare gradnje potrebujejo večje posege pri obnovi, nekatere manjše. Na ceno investicije na eni strani vplivajo: predvideni posegi (kaj vse morate obnoviti in v kakšni meri), kakovost (vgrajenih materialov in opreme), čas, ki ga imate na voljo in velikost oz. površine (sten, tal, oken, strehe, okolice, itn.). Tu vam lahko pomaga izkušeni gradbeni inženir ali arhitekt, ki ima izkušnje s prenovami. Ta vam bo svetoval, kaj je potrebno oziroma smiselno obnoviti ter vam bo znal oceniti realne stroške prenove glede na ohranjenost in vaše želje.

Se bolj izplača obnoviti staro hišo ali jo porušiti in postaviti novo?
Velikokrat pride do dileme, ali je smiselno obnavljati staro gradnjo ali jo raje porušiti in postaviti novo. To je predvsem odvisno od ohranjenost in velikosti objekta, potrebnih sanacij in ali bo hiša po preureditvi ustrezala željam investitorja in sodobnemu načinu bivanja.
house 367403 1280

Kaj so glavne prednosti in pomanjkljivosti enega in drugega?
Kadar se odločamo o nakupu in preureditvi stare hiše ali graditvi nove, je pomembno pravilno oceniti potencial starega objekta. V primeru, da za obnovo niso potrebni večji posegi, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, je prednost obnove starega objekta, predvsem v hitrejši pripravi dokumentacije in izvedbi prenove. Prav tako ni potrebno na novo urejati celotne komunalne infrastrukture (priključkov), kar seveda pomeni časovni in finančni prihranek. V kolikor je za začetek potrebno staro gradnjo še kupiti, je seveda pomembna tudi cena nepremičnine.

Če je bila hiša slabo vzdrževana in je v zelo slabem stanju, je pogosto bolj smiselna rušitev in izgradnja nove. Slabosti starejših objektov se pogosto kažejo tudi pri prostorski stiski – nefunkcionalnosti, kjer dimenzije ne dopuščajo vgradnje sodobnejših sistemov in pri konstrukcijskih problemih, kadar gradnja ni potresno varna ali je grajena iz slabih materialov.
building 1030838 1280

Prednost novogradnje je, da lahko prostorsko zasnovo popolnoma prilagodite svojim željam, da je grajena po sodobnih normativih in omogoča kvalitetno bivanje. Vendar se lahko tudi tukaj uštejete, če nimate pravega občutka za prostor, vaše potrebe in dimenzije prostorov. Veliko novogradenj je bilo zgrajenih prevelikih. Dobro nam je znana slovenska težnja h gradnji (pre)velikih hiš, v katerih naj bi kasneje živeli tudi otroci. A starši na stara leta ostanejo sami s prevelikimi objekti. Potrebno se je zavedati, da ‘‘le nekaj kvadratov’’ večja hiša pomeni tudi nekaj tisoč evrov dražjo izgradnjo.

Kdo nam lahko pomaga pri oceni investicije in prenovi?
Če s prenovami nimate izkušenj, je bolje prepustiti celotno prenovo kvalificiranemu podjetju, saj boste v nasprotnem primeru lahko imeli veliko težav z neusklajenimi mojstri, prelaganjem odgovornosti in uveljavljanjem garancij. Predvsem se je modro obrniti na tiste strokovnjake, ki se vsakodnevno ukvarjajo s prenovami in imajo izkušnje tako z načrtovanjem kot z izvedbo takšnih objektov.

povzeto iz www.celovito.si
 
Vir:
16. december 2018