Kako prihraniti do 30% kurilnih sredstev

Glede na analizo uporabnikov ogrevalne tehnike smo ugotovili, da uporabniki kondenzacijskih kotlov prihranijo kar do 30% kurilnih sredstev v primerjavi z uporabniki nizkotemperaturnih in drugih ogrevalnih kotlov. Zakaj pravzaprav prihaja do takih razlik pri porabi goriv, si lahko preberete v nadaljevanju.
Kako prihraniti do 30% kurilnih sredstev

Kondenzacija ali utekočinjenje je fazni prehod, pri katerem snov preide iz plinastega v kapljeninsko agregatno stanje. Poteka pri temperaturi vrelišča, ki je odvisna od tlaka. Ob kondenzaciji plin odda izparilno toploto. Tako se vodna para, ki natane pri izgorevanju fosilnih goriv, pri običajnih kotlih z dimnimi plini izgubi skozi dimnik. Pri kondenzacijskih kotlih pa se vodna para vodi preko velikih toplotno izmenjevalnih površin, ki znižajo temperaturo dimnih plinov. Ti se zaradi odvzema toplote pretvorijo v kondenzat, in to toploto oddajo kotlovni vodi. Delež koriščenja kondenzacijske toplote je zato pogojen z delovnimi temperaturami ogrevalnega sistema oz. s časom obratovanja v območju kondenzacije. Delež kondenzacijske toplote, ki jo lahko izkoristimo, je prvenstveno odvisen od temperature povratne vode iz ogrevalnega sistema. Nižja je ta temperatura, več kondenzacijske toplote lahko izkoristimo.

Četorej primerjamo nizkotemperaturne in kondenzacijske ogrevalne kotle glede koriščenja energije vidimo, da kondenzacijski kotli zaradi kondenzacije vodne pare toplotni potencial izkoristijo mnogo bolje, da so izgube toplote znatno manjše ter da je delež neizkoriščene kondenzacijske toplote zanemarljivo nizek.

Za visoke izkoristke in nizke izgube pa je bistvenega pomena sama konstrukcija ogrevalne naprave. Najsodobnejši plinski kondenzacijski kotli so načrtovani tako, da je pri nazivni moči kotla temperatura dimnih plinov višja kot temperature povratka, kar pri ogrevalnem sistemu 40/30 °C daje izkoristek kotla 109 %. Vgrajen gorilnik z moduliranim delovanjem v območju zagotavlja majhno število vklopov gorilnika, nizke temperature ogrevalne vode in s tem nižje temperature dimnih plinov. Zaradi takšnega delovanja kotla so zmanjšanje emisije škodljivih snovi ob vklopu/izklopu, večji je delež kondenzacijske toplote in manjša so izgube s toploto dimnih plinov. V celotnem modulacijskem območju obratuje kotel s konstantnim presežkom zraka. To se zagotavlja s sočasno zvezno regulacijo dovedenega zgorevalnega zraka in plina. Pri tem regulator spreminja število vrtljajev ventilatorja za dovod zgorevalnega zraka glede na odstopanje temperature pretoka od ogrevalne krivulje. Tako je v celotnem območju modulacije zagotovljeno optimalno razmerje zraka in plina ter s tem kondenzacija vodne pare iz dimnih plinov. Kondenzacijske kotle izdelujejo danes v različnih izvedbah in različnih moči. Lahko jih namestimo v kleteh, stanovanju ali tudi na podstrešju.

Na efektivno koriščenje kondenzacijske tehnike vplivajo še naslednji dejavniki:

  • povratna voda iz ogrevalnega sistema se mora s kolikor možnimi nizkimi temperaturami dovajati direktno v kondenzacijski kotel. Izogibati se moramo ukrepom, ki povzročijo dvig temperature povratka,
  • smer toka kotlovne vode mora biti v nasprotni smeri toka ogrevalnih plinov (povratna voda iz sistema vstopa v kotel na mestu, kjer izstopajo dimni plini),...

vir: www.isp.si/  - I.S.P. d.o.o., Kamnik

 
Vir:
01. januar 1970