Kako polagamo tlakovce

Obstojnost in življenjska doba položenih tlakovcev sta odvisni od priprave terena in pravilnega načina polaganja.
Kako polagamo tlakovce
   
Priprava podlage
Dobra podlaga je predpogoj za obstojnost in uporabnost tlakovane površine. Priprava podlage se prične z izkopom, ki ni nikoli manjši od 40 cm pod končno višino tlakovcev, odvisno od namembnosti tlakovane površine.
Pred tlakovanjem moramo površino dobro pripraviti, zagotoviti moramo ustrezno nosilnost. Debelina podlage je odvisna tudi od nosilnosti terena in pogostosti nizkih temperatur ter prometne obremenitve, običajno od 20 do 30 cm, na močno obremenjenih površinah pa do 40 cm. Za pripravo spodnjega ustroja uporabljamo zmrzlinsko obstojen gramoz ali drobljenec debeline zrn od 0 do 32 mm. Ta material nanesemo z ustreznim naklonom, najmanj 2,5%, zaradi odtekanja vode in zbijemo z valjarjem ali vibracijsko ploščo do ustrezne nosilnosti. V podlago vgradimo tudi vse potrebne instalacije, da nam kasneje že končanega tlaka ne bo treba rušiti.

Posteljica
Na spodnjo podlago nasujemo 3 do 4 centimetrski sloj peska, debeline zrn od 4 do 8 mm. Pesek enakomerno razvlečemo. Lahko si pomagamo z višinskimi letvami. Prek njih z drugo letvijo porezujemo odvečni pesek. Vedno si pripravimo le površino, ki jo nameravamo tlakovati še isti dan. Posteljice ne utrjujemo, paziti moramo le, da je višina posteljice z višino tlakovca cca. 0,5 cm nad končno višino tlaka. Končno višino bomo dosegli z vibriranjem tlakovcev. Če ne bomo vibrirali z vibracijsko ploščo, mora biti višina enaka višini končnega tlaka.

Polaganje
S polaganjem tlakovcev pričnemo iz vogala, pravokotno na glavno vhodno linijo. Če je le mogoče, pričnemo na najnižjem delu dvorišča. Tlakovce moramo jemati iz več palet hkrati, da bomo imeli barvno enakomerno tlakovano površino. Pri polaganju tlakovcev ne smemo stiskati enega ob drugega. Ohranjati moramo tako imenovano fugo, da ob obremenitvah preprečimo prenašanje bočnih sil na tlakovce. Nastale fuge zapolnimo z mivko. Tlakovce ob zidovih ali robnikih zaključimo z rezanjem. Zaključevanja z betoniranjem robu ne priporočamo, saj na ta način tlakovce “prilepimo” na zid ali robnik.
tlakovanje 02
Tlakovce polagamo v montažno drenažni sloj in višino sproti uravnavamo s plastičnim kladivom. To uravnavanje lahko opustimo in ob koncu celotno površino zravnamo z vibracijsko ploščo (vibriramo). V tem primeru moramo tlakovce že od začetka polagati cca. 1 cm višje.

Fugiranje
Po končanem polaganju raztresemo mivko na čisto in suho tlakovano površino. S pometanjem dosežemo, da
mivka zapolni vse fuge med tlakovci. Priporočamo posebno kremenčevo mivko. Ko so fuge polne, odvečno mivko pometemo. Postopek lahko večkrat ponovimo, dokler ne dosežemo želenih rezultatov.

Vibriranje
Če smo se odločili za vgrajevanje tlakovcev z vibriranjem, moramo dobro očistiti ostanke materiala s tlakovane površine. Če niste vgradili robnikov, moramo zavarovati stranice, da se nam vibrirana površina ne more “razlesti”.
Celotno površino utrdimo z vibracijsko ploščo, ki ima gumijasto ali plastično prevleko, da se ob vibriranju površina tlakovcev ne bi poškodovala. Vibriranja ne uporabljamo, kadar je tlakovana površina namočena oz. mokra, saj bi z vibriranjem lahko povzročili, da bi se tlak preveč posedel.
 
Če imate orodje, čas in ustvarjalsko žilico potem se polaganja tlakovcev lotite sami, v nasprotnem primeru si pa izvajalca teh del poiščite tudi v našem seznamu ponudnikov.
 
 
Vir:
28. november 2015