Kako odpravimo vlago v zidovih?

Vlaga v zidovih je običajna v starejših objektih, grajenih brez vsakršne posebne zaščite proti vlagi, kot tudi na objektih, kjer je prišlo do večjih ali manjših poškodb hidroizolacije.
Kako odpravimo vlago v zidovih?

  
Pri starejših objektih gre tako za vlago, ki je v zidovih objekta prisotna tako rekoč že od trenutka, ko so bili zgrajeni (starejše hiše, cerkve, gradovi, kapelice …).

Takšni objekti so bili grajeni na način, da je bila vlaga prisotna samo v spodnjem delu objekta, in še to v minimalni količini. To je bilo doseženo z dobrim odvodnjavanjem objekta in padci terena stran od objekta, tako da je voda čim prej odtekla, kot tudi z izbiro materiala, ki je bil čim manj vpojen (večkrat žgana opeka, kamen, beton). Ometi, ki so se uporabljali (apneni), pa so bili »zračni« in so prav tako omogočali hitro osušitev zidov. Tako je objekt nemoteno funkcioniral tudi brez vsakršne sodobne hidroizolacije.

Težave pri zgoraj omenjenih objektih (objekti brez hidroizolacije) pa se lahko začnejo, če niso ustrezno vzdrževani (neurejeno odvodnjavanje površinske in meteorne vode) ali če so bili na zidove vgrajeni neustrezni materiali (cement, zaporne obloge ipd.) z namenom podaljšanja trajnosti in trdnosti ometa ali zaradi »skrivanja« morebitnih poškodb na vidni površini zidu.
 Poškodbe, kot so vlažni madeži, izsoljevanje, luščenje barv ter odpadanje ometa so v takšnih primerih pogost in reden pojav.

Kako torej ukrepati v dani situaciji?
Kot je razvidno že iz zgoraj navedenega, je treba v prvi vrsti odpraviti vzroke zamakanja: sanirati peskolove, žlebove in odtočne cevi, sanirati kanalizacijo, stare greznice ob objektu ter urediti padce vstran od objekta.

Ko smo odpravili glavne, neposredne vzroke navlaževanja (aktivna voda), se lahko lotimo zamenjave starih poškodovanih in dotrajanih ometov s sanacijskimi. Možno je predhodno izvesti tudi vrtanje in blokado vlage s prepajanjem zidov ali na kakšen drug destruktiven ukrep, kot je rezanje zidov, vendar je treba pri tem realno oceniti situacijo in preveriti, kaj s tem pridobimo. Kot smo namreč ugotovili že na začetku članka, je bila večina starejših objektov, ki so stari tudi več desetletij in ki še danes dobro funkcionirajo, zgrajena brez vsakršne hidroizolacije.

Samo z izvedbo sanacijskih ometov ne bomo »izsušili« zidov, bomo pa močno prispevali k zmanjšanju same vlage v zidovih. Bistvena lastnost sanacijskih ometov je namreč, da omogočajo dobro razvlaževanje zidov, brez posledic na končni površini ometa, to je brez izsoljevanja, madežev, luščenja barve ipd. S takšno izvedbo dobimo funkcionalne površine na fasadni ali notranji površini. Trajnost sanacijskega (sušilnega) ometa pa je seveda odvisna od njegove sestave/kvalitete ter upoštevanja navodil za pravilno vgradnjo.


 
vir: dnevnik.si/dom

 
Vir:
15. oktober 2014
 
 
Gradbeni nadzor Ekobus Gradite ali prenavljate?
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Elektro dela Omisli.si Iščete ponudbe preverjenih izvajalcev?
Nadzornik Ekobus Nadzornik Žiga se za gradnjo res pobriga!
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad