Kako (ne) posegati v leseno konstrukcijo ostrešja?

Pri transformaciji prazne mansarde v bivalni prostor ne smemo pozabiti na težave, ki lahko nastanejo ob nepravilnem poseganju v strešno konstrukcijo. Vsak strešni element nosi svoj del obremenitve in ga brez ustrezne nadomestitve ne smemo odstraniti.
Kako (ne) posegati v leseno konstrukcijo ostrešja?
  
Veliko je že bilo napisanega o preureditvi podstrešnega prostora v bivalno površino, ki bo z lahkoto zadovoljila še tako zahtevne želje po kvalitetno zasnovanem bivalnem prostoru. Ne smemo pa pozabiti, da se pri preureditvi mansarde nemalokrat srečamo s posegi v nosilno konstrukcijo ostrešja, pri čemer moramo biti še posebej pazljivi, saj vsak nosilni element v leseni konstrukciji nosi svojo funkcijo in ga brez ustrezne nadomestitve ne smemo odstraniti. S posegi v nosilno konstrukcijo ostrešja se srečamo pri izdelavi frčad, pri odstranitvi/premaknitvi/nadomestitvi lesenih nosilnih stebrov, leg, odstranitvi nateznih vezi, škarij in podobno. 

Pristop k načrtovanju
Za navedene posege v leseno nosilno konstrukcijo ostrešja mora pooblaščeni projektant izdelati oceno stanja in po veljavnem standardu računsko ovrednotiti predvideni poseg. V projektu mora biti opredeljena tudi sestava strehe. Posegi v ostrešje lahko spremenijo tudi zunanjo podobo objekta, v kolikor se odločimo za izdelavo frčade ali dvig strešne konstrukcije z namenom povečanja višine v mansardi. Pri takšnih spremembah je potrebno najprej preveriti prostorski akt, kjer vidimo če so posegi dovoljeni, potrebna pa je tudi pridobitev ustreznega gradbenega dovoljenja. 

Praksa je ...
V praksi se posegi v nosilno konstrukcijo pogosto izvajajo v samogradnji oziroma jih izvajajo tesarji/krovci, ki delajo na podlagi izkušenj in ne na podlagi projektantskih znanj iz gradbenih konstrukcij. Na gradbišču torej manjka ovrednotenje posega s strani projektanta gradbenih konstrukcij in ustrezen nadzor pri gradnji. Vgrajeni elementi so lahko prešibki, izvedeni stiki imajo lahko premajhno nosilnost ali pa tudi predimenzionirani, kar prinese višje stroške in višjo težo konstrukcije. Za zračnike, ki so se pred prenovo končali na podstrehi, se pogosto ustreznih prebojev ne izdela.

Posledice neustrezne prakse
Posledica posegov v leseno nosilno konstrukcijo ostrešja je lahko prevelika obtežitev, ki pade na posamezne elemente strešne konstrukcije, kar je lahko zaznamo kot poves posameznih delov ostrešja. Zaradi lokalnih preobremenitev oziroma spremembe nosilnih sistemov se lahko pojavijo razpoke v nosilnem zidovju objekta. Z vnosom dodatnega pohištva na podstrešje, vgradnje mokrega estriha, predelnih sten povečamo obtežbo v prostoru, ki prvotno ni bil namenjen in dimenzioniran za bivanje. Objekt se lahko zaradi dodatne obtežbe nepredvidljivo obnaša med potresi, posledica pa je lahko tudi deformacija nosilcev v prostoru pod podstrešjem. Zaradi nepravilne sestave strehe in neustreznega zračenja konstrukcije, lahko prihaja do kondenzacije in propadanja lesa. 
Roof truss collapse from inadequate bracing

Vir: www.izs.si, mop.gov.si, coinhab.si
 
Vir:
13. marec 2019