Kaj se zgodi, ko porušimo nosilno steno?

Prenove so zaradi staranja stavb čedalje pogostejše. Napake pri posegu v nosilno konstrukcijo stavb se lahko pokažejo že v času gradnje ali pa šele pozneje.
Kaj se zgodi, ko porušimo nosilno steno?
   
Zaradi združevanja prostorov, ki je posledica sodobnega odprtega bivanja, opazimo vedno več primerov v katerih se med posameznimi prostori odstranijo deli nosilnega zidovja večjih dimenzij. Tak poseg nam prinese mnogo prednosti vezanih na funkcionalnost in estetiko prostora, uporabniki pa se pogosto ne zavedajo resnosti takih posegov in vpliva na varnost in stabilnost celotne konstrukcije in odpornost stavbe proti potresu. Če bo vpliv odstranitve stene ali dela stene na protipotresno odpornost stavbe viden šele ob potresu, pa so poškodbe na objektu zaradi posega, ki nastanejo zaradi čezmerne obremenjenosti nadomestnih in obstoječih nosilnih elementov lahko vidne že takoj.
nasveti gradnja

Za vsak poseg v nosilno konstrukcijo stavbe, tudi če gre za nosilno steno v notranjosti objekta, je potrebno izdelati projekt in pridobiti gradbeno dovoljenje. Odgovorni projektant mora v skladu izdelati ustrezno projektno dokumentacijo, graditev pa je priporočljivo zaupati ustrezno usposobljenim izvajalcem in izkušenemu nadzorniku. Pri posegih v večstanovanjski stavbi pa moramo zaradi posegov na konstrukciji, ki je v lasti vseh lastnikov stavbe pridobiti soglasja vseh lastnikov. 

Kaj je poseg v nosilno konstrukcijo?
Za poseg v nosilno konstrukcijo velja vsaka sprememba na konstrukciji, ki vpliva na njeno sposobnost za prevzem obtežbe. V nosilno konstrukcijo posegamo tako z odstranitvijo, kot tudi dograditvijo dela konstrukcije ali navezavo na obstoječo konstrukcijo. Poznamo več primerov posegov v nosilno konstrukcijo. Posegi kot so utori, preboji in odstranitve nosilnih sten konstrukcijo oslabijo. Nadzidave, namestitev dodatne opreme, težje fasade in podobni posegi povečajo ali zmanjšajo obtežbo. Poseg predstavlja tudi sanacija in utrditev konstrukcije, s čimer pri pravilni izvedbi izboljšamo statične lastnosti stavbe.

Vsak poseg v konstrukcijo spremeni notranje sile, ki se v konstrukciji stavbe vzpostavijo ob zgraditvi. Če podremo del nosilnega zidu ali pa v nosilni steni naredimo odprtino, se bodo notranje sile preko preklade preusmerile na preostanek zidu, kjer se bodo zato povečale. Če so povečane notranje sile prevelike, nastanejo deformacije, ki lahko vodijo v porušitev. Ko se notranje sile preusmerijo na druge nosilne elemente, je vrnitev v prvotno stanje nemogoča, zato je treba dobro pretehtati nujnost in ustreznost posegov. Večina prenov in sprememb nosilne konstrukcije je namenjena izboljšanju bivalnega prostora, ker pa je varnost na prvem mestu moramo k spremembam pristopiti odgovorno.
house 367403 1280

vir: IZS
 
Vir:
08. april 2019