10 pravil za ravnanje z vodo

Predstavljamo vam 10 pravil za ravnanje z vodo, ki so namenjena uporabnikom pitne vode. Z upoštevanjem pravil bomo laže razumeli značilnosti pitne vode in jo znali kar najbolj varno uporabljati, obenem pa bomo z njeno rabo povzročali vpliv na okolje, ki bo še sprejemljiv.
10 pravil za ravnanje z vodo

  
1./ Pred prvo uporabo vsakega dne naj pitna voda teče vsaj dve minuti oziroma toliko časa, da se temperatura ustali.
Od večera, ko vodo v gospodinjstvu zadnjič uporabite, pa do jutra, voda v hišnem vodovodnem omrežju stoji. Prvi jutranji curek vode iz vodovodne pipe torej ni svež. V času poletja, v primeru neustrezne toplotne izolacije cevovodov ali zelo dolgega hišnega vodovodnega omrežja se voda ogreva, višje temperature vode pa ustvarjajo ugodne pogoje za neželene mikrobiološke procese. Voda je topilo in po dolgotrajnem stiku z materiali hišnega vodovodnega omrežja lahko pričakujemo, da bi natančne  laboratorijske preiskave pokazale tudi sledi težkih kovin, na primer kroma iz pipe. Priporočamo, da v jutranji ritual vključite tudi dve minuti spiranja pipe oziroma toliko časa, da z roko občutite, da se je temperatura vode, ki izteka, znižala.

2./ Vsaka dva tedna snemite in očistite mrežice ter druge nastavke na pipah.
Vsebnost majhnih delcev, ki jih najdemo na mrežicah armatur, ni neobičajen pojav in je pogosto posledica uporabe manj kakovostnih materialov, uporabljenih v hišnem vodovodnem omrežju, ki rjavijo. Ob popravilih na javnem ali hišnem vodovodnem omrežju se usedlinam na vodovodni mreži ni mogoče povsem izogniti. Iz tega razloga je potrebno mrežice občasno čistiti in jih po potrebi zamenjati.

3./ Če voda v hišnem vodovodnem omrežju zastaja, poskrbite za spiranje najmanj enkrat tedensko.
Pitna voda je živilo, ki mora teči, da je zdravstveno ustrezno. Če v delu hišnega vodovodnega omrežja vode ne uporabljate, poskrbite za občasno spiranje. Zdravstveni vidik naj ima prednost pred varčevanjem.

4./ V hišno vodovodno omrežje ne vgrajujte naprav za pripravo pitne vode brez temeljitega premisleka o tehtnih razlogih.
Priprave pitne vode ne potrebujete. Če se odločite zanjo, preverite možne vplive pripravljene vode na vaše zdravje ali material hišnega vodovodnega omrežja in ne pozabite na redno vzdrževanje naprave.

5./ Ne posegajte v vodovodni priključek ali vodomerno mesto brez soglasja upravljavca vodovodnega sistema.
Poseg je nelegalen in kazniv. Vodovodni priključek in vodomerno mesto sta dela vodovodnega omrežja, kjer posege nadzoruje strokovno osebje, saj bi nestrokoven poseg v izjemnih razmerah lahko vplival tudi na razmere v javnem vodovodnem omrežju.

6./ Nadzorujte porabo na vodomernem mestu in naučite družinske člane zapreti glavni vodovodni ventil.
Zaradi velikega števila vodovodnih priključkov stanj vseh vodomerov ne spremljamo mesečno, zato formalni odčitki niso dovolj za ugotavljanje napak na hišnih vodovodnih omrežjih. V primeru, da nastopi okvara na hišnem vodovodnem omrežju, ki je ne zaznate, lahko povzroči visoko porabo vode in nepotrebne stroške. Tudi otroke poučite, kje je glavni vodovodni ventil. V primeru nenadne okvare boste pripravljeni, da s hitrim ukrepanjem preprečite škodo in privarčujete.

7./ Ne uporabljajte kanalizacijskega odtoka, da se znebite nevarnih odpadkov (zdravil, topil, olj, barv) in drugih odpadkov, ki ne sodijo v kanalizacijo (trdnih odpadkov, npr. embalaže).
Kanalizacijski odtok ni namenjen odlaganju odpadkov. Po odpadkih v kanalizacijskem omrežju lahko sklepamo na to, da smo okoljsko ozaveščeni samo na deklarativni ravni. Ko pa naše ravnanje drugim ni vidno, si brez slabe vesti dovolimo še marsikaj nedovoljenega. V kanalizaciji najdemo stvari, ki vanjo ne sodijo in ovirajo pretok odpadne vode, škodujejo materialom kanalizacijskih cevi ali napravam na kanalizacijskem sistemu in zavirajo biološke procese na čistilni napravi.

8./ Varčujte z vodo.
V običajnih razmerah delovanja Ljubljanskega vodovodnega sistema so njegove rezervne kapacitete dovolj velike, da omejevanje oskrbe s pitno vodo v našem mestu ni potrebno. Uporabnikov pri porabi vode ne želimo omejevati, saj bi s tem vplivali tudi na njihov življenjski standard. Prav pa je, da se ob rabi vode zavedamo, da varna oskrba s pitno vodo ni samoumevna. Ni potrebno iskati primerov po svetu – zgolj nekaj deset kilometrov od glavnega mesta so naselja, kjer prebivalcem še vedno dovažajo vodo s cisternami.

9./ Varujte vodne vire.
S premišljeno rabo nevarnih snovi v gospodinjstvu in skrbnim ločevanjem odpadkov lahko naredite veliko za ohranitev vodnih virov, morda več, kot si mislite.

10./ Zaupajte vodi iz pipe.
Voda iz pipe je vredna vašega zaupanja. V primeru, da bi se na vodovodnem sistemu zgodilo karkoli, kar bi ogrozilo zdravje naših uporabnikov, pa bi vas o tem nemudoma obvestili.
  
vir: Vodovod-Kanalizacija Ljubljana

 
Vir:
21. julij 2015