Značilnosti laminatov in njihova razdelitev

Kakovost in skladnost s standardi se za katerikoli izdelek, torej tudi za laminat, določata na podlagi lastnosti, ki jih mora imeti.
Značilnosti laminatov in njihova razdelitev
   
Te značilnosti se spreminjajo glede na namembnost izdelka. V laboratorijih preizkušajo izdelke z različnimi mehanski, fizičnimi, kemičnimi in drugimi obremenitvami.

Za ugotavljanje značilnosti visokotlačnih laminatov (HPL) obstaja evropski standard SIST EN 438-2: 1999, ki je privzet tudi v slovensko standardizacijo, kot je razvidno iz naziva. Opisuje lastnosti, ki jih bomo podrobneje predstavili v nadaljevanju.

Odpornost proti madežem
Preizkus izvajajo tako, da na površino
laminata razlijejo oziroma razmažejo več različnih snovi (kavo, vino, aceton, kremo za čevlje, gospodinjska čistilna sredstva …). Po štiriindvajsetih urah vzorce sperejo in ugotavljajo morebitne ostanke madežev. Rezultate ocenijo z lestvico od ena do pet, kjer ena pomeni najmanjšo odpornost.

Odpornost barv proti svetlobi
Standard opisuje to lastnost v 16. poglavju. Glede na čas izpostavljenosti vzorcev umetni svetlobi se ugotavljajo spremembe barvnih odtenkov.

Odpornost proti toploti
Vzorce postavijo v neposredno bližino telesa, ki ima začetno toploto 180 stopinj Celzija in se med preizkusom, ki traja 20 minut, počasi ohlaja. Ugotavljajo morebitne vidne spremembe na vzorcu. Rezultat označijo z lestvico od ena do pet, kjer ena pomeni najmanjšo odpornost.

Odpornost proti pari
Vzorce položijo na posodo z vrelo vodo, tako da je lice laminata tik nad paro. Po eni uri ga odstranijo in pustijo štiriindvajset ur, da se ohladi. Nato ugotavljajo morebitne spremembe. Odpornost ocenijo z lestvico od ena do pet, kjer ena pomeni najslabši rezultat.
 
Odpornost proti udarcem
Jekleno kroglico premera 5 milimetrov pritrdijo na vzmetno udarno iglo in ugotavljajo vidne poškodbe, ki jih povzroči pri udarcu. Tako ugotavljajo odpornost proti stalnim obremenitvam.  

Odpornost proti cigaretnim ogorkom
Na površino vzorca položijo prižgano cigareto brez filtra in pustijo, da je izgori 20 milimetrov. Nato vzorec sperejo z alkoholom in opazujejo morebitne spremembe. Rezultat označijo z lestvico od ena do pet, kjer ena pomeni najmanjšo odpornost.

Po evropskem standardu EN 685, ki sicer ni privzet v slovensko standardizacijo, se laminat po namembnosti deli na dve glavni skupini, to je za gospodinjsko in poslovno uporabo, vsaka izmed njiju pa na tri razrede. Kakšen laminat bomo kupili, je torej odvisno najprej od tega, kam ga želimo položiti. V standardu sta poleg kategorij opisani še odpornost proti obrabi (test taber) in razdelitev laminata na razrede glede na obremenitev, obrabljivost in trdnost.

Razred obremenitve Pohodnost Obrati Razred obrabljivosti Razred trdnosti (udarci) Namembnost
21 stanovanje - majhna  = 2.000 AC1 IC1 spalnica
22 stanovanje - srednja  = 4.000 AC2 IC1 dnevni prostori
23 stanovanje - velika  = 6.000 AC3 IC1 hodnik, predspba
31 poslovni prostori - majhna  = 6.000 AC4 IC1 hotelske sobe, majhne pisarne
32 poslovni prostori - srednja = 10.000 AC5 IC2 pisarne, bari, butiki
33 poslovni prostori - velika = 15.000 AC6 IC3 lokali, javni prostori, trgovine

Tabela 1: RAZDELITEV LAMINATA PO STANDARDU 685

Viri
Revija Professional Parquet, maj/junij 2000, str. 152–157
Prospekti različnih proizvajalcev
revija Korak

 
16. oktober 2007