Terase

Terasa omogoča prostorsko razširitev bivanja iz interierja v eksterier.
Terase

  
Lahko je osrednji prostor, ki omogoča zadrževanje v vrtu, ali pa samostojna površina, ki omogoča stik z odprtim prostorom v večstanovanjskem objektu. V obeh primerih nam bo terasa nudila največ, kadar bo načrtovana tako, da nam bo nudila zasebnost, učinkovito uporabo in ugodje.

Občutek zasebnosti v veliki meri pogojuje že sama zasnova in razmestitev stanovanjskih objektov. Več zasebnosti nudijo terase, ki so manj izpostavljene pogledom iz eksterierja ali pa iz notranjosti sosednjih stanovanj, kar omogoča primerna razdalja med stanovanjskimi objekti ali pa pomik terase globlje v notranjost volumna. Zasebnost lahko stopnjujejo tudi zasaditev in elementi, ki preprečujejo poglede proti terasi, hkrati pa le-ti nudijo tudi zanimive poglede iz notranjosti stanovanja proti eksterierju. Visoko stopnjo zasebnosti bivanja tako v interierju kot v eksterierju omogočijo tudi zasaditve med stanovanjskimi objekti.

Uporabnost terase določa na eni strani prostorski kontekst, v katerega je terasa umeščena, na drugi strani pa naše potrebe. Če je terasa umeščena na severno stran objekta ali pa ob prometnico, bo njena uporabna vrednost nižja. Višja uporabna vrednost pa bo, kadar se z nje odpirajo pogledi proti oddaljenim privlačnim prizoriščem. Na teraso lahko umestimo glede na potrebe raznovrstne elemente. Primeren izbor in vzpostavljanje odnosov med elementi, ki sestavljajo teraso, je pomemben predpogoj za oblikovanje ambienta, ki bo nudil občutek ugodja.

Pri načrtovanju terase je poleg upoštevanja širšega prostorskega konteksta pomembno, da opredelimo svoje želje in potrebe – pomembno je, kako želimo teraso uporabljati. Strokovnjak nam lahko ob upoštevanju naših želja in potreb predlaga rešitve, ki bodo omogočile racionalno izrabo prostora terase ter primeren izbor in vzpostavitev harmoničnega odnosa med uporabljenimi elementi in materiali. Materiale za teraso izbiramo na podlagi namena: če imamo radi naravne materiale, se bomo odločili za tlakovanje terase z lesom ali s kamnom, če želimo vizualno poenotenje interierja in terase, se lahko odločimo za keramične ploščice, teraco, glajen beton in številne druge materiale. Izbor tlaka naj izhaja iz naših želja in razpoložljivega prostega časa, ki smo ga pripravljeni nameniti vzdrževanju tlaka.

Izbor tlaka za teraso je lahko osnovno izhodišče oblikovanja terase. S premišljenim členjenjem tlakovane površine in z dodajanjem elementov, ki omogočajo uporabo terase, lahko oblikujemo privlačen ambient, ki bo še dodatno spodbudil naše bivanje v odprtem prostoru. Terasa bo postala podaljšek dnevne sobe, če bomo nanjo umestili elemente, ki omogočajo posedanje in poležavanje. Terasa lahko postane letna kuhinja in jedilnica, če nanjo umestimo žar in sedalne elemente. Elementi in materiali, ki jih umeščamo na teraso, naj ugodno vplivajo na vsa naša čutila. Zelišča, ki jih zasadimo na teraso, prostor popestrijo s svojim vonjem. Rastline in elementi, ki se gibajo v vetru, lahko teraso obogatijo s svojim zvokom. Premišljena razmestitev luči in osvetlitev izbranih motivov soustvarja privlačen ambient tudi v večernih urah. Na teraso pa lahko umestimo tudi najrazličnejše vodne elemente (bazen, fontana), ki bodo izboljšali mikroklimatske razmere.
  
Vir:
www.korak.ws

 
Vir:
27. april 2012