Lokalna regulacija talnega ogrevanja

V zadnjih letih postaja talno ogrevanje vedno bolj popularno in razširjeno.
Lokalna regulacija talnega ogrevanja

 

Talno ogrevanje namreč v nasprotju s tradicionalnimi ogrevalnimi sistemi nudi vrsto dodatnih možnosti, tako v stanovanjskih kot poslovnih zgradbah. Vsekakor pa je potrebno za izrabo vseh njegovih možnosti talno ogrevanje ustrezno regulirati. Zaradi tega so proizvajalci regulacijske opreme razvili vrsto različnih regulacij, ki vodijo k prihrankom toplote ob nezmanjšanem ugodju v prostorih.

 Temperatura v delovnih in bivalnih prostorih je izjemnega pomena za naše dobro počutje, odvisna pa je od navad ljudi, fizične aktivnosti in vrste oblačil. Načinov regulacije temperature prostora je več, eden od največ uporabljanih pa je regulacija temperature ogrevne vode, ki ogreva prostore s pomočjo talnega, radiatorskega ali konvektorskega ogrevanja. Ta centralna regulacija je lahko termostatska (brez pomožne energije) ali vremensko vodena s pomočjo elektromotornih regulacijskih ventilov in elektronskih regulatorjev z dodatno možnostjo prostorske korekcije.

Kljub uporabi prostorske korekcije pa te metode ne omogočajo fleksibilnosti ogrevanja različnih prostorov, kjer prihaja do različnih lokalnih vplivov kot so notranji viri toplote in različni urniki uporabe. Posledično so posamezni prostori pretopli, drugi pa prehladni. Zaradi tega je bistvenega pomena, da je omogočeno regulirati temperaturo prostorov tudi lokalno, saj samo individualna regulacija zagotavlja ugodje in optimalno izrabo energije.

Individualna regulacija prostorov se praviloma sestoji iz prostorskega termostata, pripadajočega ventila s pogonom, na katerega deluje prostorski termostat in ostalih dodatkov. Izvedena je lahko z brezžično ali žično povezavo med prostorskim termostatom in ventili s pogoni kakor tudi s termostati brez pomožne energije.

Brezžična povezava nudi zelo prilagodljivo postavitev prostorskega termostata, obenem pa, kakor že ime pove, ne potrebuje žične povezave. Prednosti uporabe brezžične povezave so med drugim enostavna prigraditev obstoječemu sistemu talnega ogrevanja, omogoča poljubno prestavljanje notranje opreme ali celo predelnih sten v poslovnih prostorih, fleksibilne postavitve razstavnih eksponatov v muzejih ipd.

Brezžični sistem potrebuje prostorski termostat (CFR), na katerem se nastavlja temperatura prostora in način delovanja (komfortni, znižani ali skladno s consko nastavitvijo) in sprejemnik - regulatorj (CFM). Na glavni regulator (CFM) so priključeni posamezni pogoni (TWA), posameznemu termostatu je ob spuščanju v pogon prirejen eden ali več izhodov za pogone. Pri potrebi za priključitev več kot 8 zank talnega ogrevanja se lahko glavni regulator razširi s še do dvema podrejenima regulatorjema (CFS). Kadar prostorski termostat ugotovi potrebo po ogrevanju, pošlje glavnemu regulatorju radijski signal z "zahtevo" po ogrevanju, regulator pa s pomočjo pogonov odpre ustrezne ventile na razdelilniku. Prostori s skupnim urnikom uporabe so lahko s pomočjo conskega programatorja (CFZ) grupirani v do 6 con. Prostori v posamezni coni imajo individualno nastavljene prostorske temperature, redukcije ogrevanja pa so hkratne. Iz glavnega regulatorja je možno tudi ustaviti obtočno črpalko talnega ogrevanja v času, ko so pogoni vseh zank talnega ogrevanja zaprti.

Danfoss d.o.o.
Heating Department
Ulica Jožeta Jame 16, 1210 Ljubljana-Šentvid, Slovenija
Tel.: +386 1 519 85 10 / Mobile: +386 41 781 051
Fax: +386 1 519 23 61
E-mail: #EM#706e6562676474296560666a624d6a6e7e777d60673b757875#EM#
www: http://www.danfoss.si

 

 
Vir:
01. januar 1970