Les je najnaravnejši način pridobivanja toplote

Medtem ko je CO 2 -bilanca biomase nevtralna, pa pri izgorevanju fosilnih goriv delež CO 2 v zemeljski atmosferi narašča.
Les je najnaravnejši način pridobivanja toplote

Strokovnjaki so mnenja, da se s tem spreminja celotna klima planeta. Rezultat tega so vse pogostejše naravne katastrofe. Zaradi tega po celem svetu poskušajo zmanjšati emisije CO 2 .

Les kot biogorivo ima pri tem največji potencial.

V Evropi že od 60-ih let preteklega stoletja konstantno narašča zaloga lesa v gozdu. V Sloveniji je trenutno 1.158.000 ha* gozdnate površine oz. 57 %* celotne površine Slovenije. Z vsakim letom se zaraste 0,25 % * več površine. Dopusten posek v Sloveniji je 3,93 mio m 3 na leto*, trenutno pa izrabljamo 2,36 mio m 3 na leto*. Iz tega sledi, da je v Evropi dovolj lesne biomase!

Pri izgorevanju lesa nastane kot glavni sestavni del dimnih plinov, kot tudi pri gnitju: ogljikov dioksid (CO 2 ), voda (O 2 ) in mineralne snovi (pepel). Vsi trije elementi so pomembne hranilne snovi, ki jih potrebujejo rastline. Tako se pepel ponovno uporablja kot gnojilo v gozdu ali na travniku, ogljikov dioksid in vodo pa preko zraka preideta do dreves. S tem se zakljuci bioenergijski krog.

Ogrevanje z lesom je v današnjem času, kjer ima udobje pri strankah velik pomen vsekakor ena najlepših in estetičnih oblik. Tem okoliščinam posvečamo pozornost pri KWB z avtomatizacijo dovoda goriva, izgorevanja in čiščenja. Goriva iz lesa so na voljo v oblikah sekancev , peletov in polen.

* Vir: Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana

 
Vir:
01. januar 1970