Kamin ne vleče

Pri gradnji kamina moramo upoštevati navodila in izkušnje pečarjev ter dimnikarjev, ki poznajo principe izdelave in spremljajoče predpise.
Kamin ne vleče
      
Dimni plini uhajajo skozi dimnik le, če so toplejši od zraka v prostoru in če dovajamo dovolj svežega zraka. Nad plamenom v kaminu mora biti dovolj velik prostor, vkaterem je tolikšen tlak, da potiska dimne pline v dimnik. Izdelovalci kaminov, pečarji in dimnikarji te probleme poznajo in imajo dovolj izkušenj, da jihlahko tudi rešijo.
  
Če želimo, da bo v kaminu gorelo, moramo upoštevati naslednje:
   
Plamen v kaminu naj sega le do ene tretjine višine vsega obzidanega prostora za gorišče. To pomeni, da mora biti nad plamenom dovolj prostora, v katerem nastane tlak, podobno kot v balonu s toplim zrakom.
  
  

vir: erevija.com
 
Vir:
21. januar 2009