Kaj moramo vedeti pred polaganjem parketa

Vsa lepota parketa je lahko ob nepravilnem rokovanju pred samo vgradnjo izničena - preberite na kaj vse morate pomisliti pred samo vgradnjo parketa.
Kaj moramo vedeti pred polaganjem parketa
  
Splošno:
 • Pred vgradnjo parketa vedno preberi in upoštevaj navodila za vgradnjo.
 • Parketa se ne vgrajuje v neogrevane prostore, sanitarne in vlažne prostore ali na zunanje površine.
 • Deske v paketih so lahko različnih barv, zato svetujemo prebiranje po barvi glede na želen barvni vzorec, če stranka to želi.
 • Vsako parketno deščico je potrebno pred polaganjem vizualno kontrolirati in neustrezne deske izločiti.
 • Parket se običajno polaga tako, da je daljša stranica parketa vzporedna s smerjo od koder prihaja v prostor svetloba. V večjih prostorih in na hodnikih naj bo smer daljše stranica parketa vzporedna z daljšo stranico prostora. Pri drugih smereh vgradnje je nujno paziti na diletacije.
 • Položen parket se razteza in krči zato je potrebno ob stenah in ob diletacijskih spojih predvideti dovolj velike odmike in fuge, ki naj pri manjših suhih prostorih znašajo vsaj 10 mm, v večjih prostorih in prostorih z nestabilno klimo jih je nujno povečati. Diletacijski spoji morajo biti posebej veliki pri masivnem parketu.
 • V primeru velike površine (š > 7m in l > 8m) in na prehodih je potrebno, posebej pri plavajoči vgradnji, predvideti diletacijske spoje.
 • Pred polaganjem naj se parket v originalni embalaži 48 ur skladišči - temperira v prostoru kjer se bo polagal.
 • Pakete parketa se odpira neposredno pred polaganjem, pakete, ki se jih trenutno ne rabi se ponovno zapakira in zalepi.
 • Masivni, dvoslojni in večslojni parketi se morajo na tla lepiti po celotni površini, trislojni so namenjeni za plavajoče polaganje, lahko pa se tudi lepijo na podlago.
 • Med polaganjem mora biti temperatura zraka vsaj 18 °C. Relativna zračna vlaga pred med in po polaganju mora biti med 50 in 60%.
 • Parket se lahko spaja po klik sistemu brez lepljenja spoja (lepljenje na podlago ali plavajoče polaganje), ali s peresom in utorom. Spoj pero-utor se lepi v primeru plavajočega polaganja, v primeru lepljenja parketa na podago se spoja utor pero ne lepi. Za lepljenje po spoju se dovoljuje kakovostna PVA lepila, za lepljenje po celi površini na podlago pa lepila, ki ne vsebujejo vode.

Podlaga - splošno
 • Podlaga za vgrajevanje mora biti ravna, trdna, in kompaktna. V primeru da ni ustrezna jo je potrebno sanirati pred polaganjem parketa.
 • Estrih mora biti pred polaganjem očiščen vseh organskih in drugih nečistoč.
 • Mehke- preprogaste (stare) talne obloge niso primerna podlaga za parket. Stare PVC obloge, linolej, ali pluta so pogojno primerna obloga za plavajoče polaganje parketa le če so po celotni površini prilepljene na podlago.
 • Stare keramične ploščice so primerna podlaga le če je zagotovljena hidroizolacija. Za lepljenje na staro keramiko je potrebno keramiko dobro očistiti in površino naraziti.
 • Vlaga ne sme presegati naslednjih vrednosti;
  • betonski estrih (CM metoda) 2,0% (1,8% - talno gretje)
  • anhidritni estrih(CM metoda) 0,5% (0,3% - talno gretje)
  • lesena podloga 8,0%

Vsebnosti vlage striktno upoštevati še posebej pri novogradnjah.

Podlaga – talno gretje
 • Polagati le materiale, ki so predvideni za talno gretje.
 • Pri plavajočem polaganju vedno polagati na parno zaporo.
 • Maksimalna dovoljena temperatura parketa je 26 °C (pod preprogami in pohištvom).
 • V kurilni sezoni se dopušča manjše reže med parketnimi deščicami in lamelami.
 • Parkete iz dimenzijsko nestabilnih lesov na talnem gretju odsvetujemo (bukev, jatoba, oljka, javor...)
 • Odsvetujemo vgradnjo parketa na električno talno gretje.
   

 
Vir:
20. maj 2013