Vodovodna instalacija

Hišo lahko priključimo na mestni ali medkrajevni vodovod. Med hišnim in javnim vodovod je potrebno na vidno mesto namestiti vodomer.
Vodovodna instalacija

 

Glede na predpise je lahko vodomer vgrajen v zidno nišo ali se nahaja v talnem jašku v objektu ali pred objektom ter zaprt z ustreznimi pločevinastimi vrati. Vodovodne cevi polagamo pod omet in v tlake. Groba vodovodna instalacija zajema kompletno odtočno instalacijo in razvod mrzle in tople sanitarne vode.

Ločimo dva možna načina razvoda PE – X cevi od razdelilne omarice do porabnika.
Prvi način je ta, da teče od omarice do vsakega porabnika samostojna oziroma posamična cev. Drugi način pa je takšen, da so porabniki povezani zaporedno, povratni vod pa vodi nazaj na razdelilno omarico. če imamo več etaž izvedemo razvod tako, da ta poteka od vodovodnega priključka na vodomeru do razdelilnih omaric in grelnika vode v vsaki etaži. Dimenzije teh razvodnih cevi je F 20 x 2,8 mm ali F 25 x 3,5 mm. V razdelilnih omaricah so vgrajeni razdelilniki za hladno in toplo vodo. Do posameznih razdelilnih mest vodijo razvodne cevi dimenzij F 16 x 2,2 mm. Iztočna mesta so v obliki posebnih vodovodnih doz, ki morajo biti pravilno »znivelirane«, zaradi lažje kasnejše fine montaže (montaže vodovodnih pip).

PE – X cevi za dvižne in razvodne cevi so položene v zidove in tlake v rebrastih ceveh. Tako lahko razvodne cevi v primeru poškodbe, zamenjamo tudi po končanih ometih in tlakih. Imeti moramo dostop do spoja v vodovodni dozi, v razdelilni omarici pa je spoj tako vedno dosegljiv. V fazi polaganja razvoda mrzle in tople vode vgradimo tudi odtoke. Odtočne cevi je potrebno speljati v oddušek, ki poteka skozi streho na prosto. Hkrati montiramo tudi vgradne WC izpiralnike in nosilce za stensko pritrditev bideja.

Priporočljivo je, da še na vodovodno instalacijo vgradimo ustrezne filtre za odstranjevanje morebitnega peska in napravo za znižanje tlaka. S takšno napravo preprečujemo nihanje vodnega tlaka in tudi preprečujemo šumenje pretakajoče vode.

Po končani grobi montaži opravimo tlačni preizkus razvoda hladne in tople in preizkus tesnosti odtočnih cevi.

   

 
Vir:
30. november -0001
 
 
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti