Varčujemo tudi z novimi okni

Oken in vrat ne kupujemo le za opremo novogradenj, ampak tudi ob njihovi izrabi.
Varčujemo tudi z novimi okni

 

čas za zamenjavo oken in vrat je, ko ta ne tesnijo več, ko so krila z okovjem izrabljena in ko jih s težavo zapiramo ali odpiramo. Važen pa je tudi videz, predvsem vhodnih vrat. Ta se morajo skladati s pročeljem, hkrati pa morajo biti tudi močna, saj ščitijo pred vlomilci. Vhodna vrata imajo velikokrat vgrajeno steklo, zato je pomembno, da ob tej možnosti uporabimo steklo, ki ga ni preprosto razbiti. Pred nakupom notranjih vrat moramo najprej premisliti o odpiranju in usklajenosti z notranjo opremo, na drugem mestu pa je toplotna izolacija. Za manjše kotičke so primerna drsna vrata.
Zmanjševanje toplotnih izgub
Nakup novih oken ali obnova sedanjih ni majhna investicija. Prav je, da vemo, iz kakšnega materiala bodo nova okna. Na tem mestu bomo primerjali prednosti in slabosti PVC in lesenih oken skozi različne karakteristike (vir slonep.net). Razvoj oken se je v zadnjih letih osredotočil predvsem v zmanjševanje toplotnih izgub, saj so prav okna tista, ki zagotavljajo ali izpuščajo največ toplote. Z uredbo vlade je zahtevana toplotna prehodnost okna (okvir in steklo) v vrednosti 1,6 W/m2K. Skupna toplotna prehodnost okna je določena glede na povprečje toplotnih prehodnosti okvira in zasteklitev glede na deleže obeh površin ob upoštevanju toplotnih izgub na stikih.

Tudi tehnologija pri izdelavi oken je šla v korak s časom. Za dostopno ceno je dostopna dvojna zasteklitev s plastjo nizko emisijskega nanosa in plinskim (argon) polnjenjem v prostoru med stekli, kjer so toplotne izgube kar 2,7-krat manjše kot pri običajni zasteklitvi. Žal plin v medzasteklitvi ne ostaja za vedno, saj izkušnje kažejo, da žlahtni plin izhlapi v približno desetih letih. Z nizko emisijskim nanosom so se zmanjšale sevalne toplotne izgube, saj omogoča neoviran prehod kratkovalovnega sončnega sevanja v prostor, ne prepušča pa dolgih valov.
Leseni ali PVC okvirji
Končno smo pri vprašanju, kateri material izbrati za naš objekt. Kakšne so prednosti in slabosti PVC ali lesenega oknač Energijsko varčni okvirji so debeline 70 milimetrov ali več. Toplotna prehodnost okvirja iz lesa se giblje med 1,5 do 1,8 W/m2K, za izdelavo pa se uporablja pretežno les iglavcev. Razvoj PVC profilov, iz katerih se izdelujejo okvirji za okna, je šel od dvokomornega in trikomornega do šestkomornih profilov. Slabši PCV profili imajo vrednost k od 2 do 2,4 W/m2K, petkomorni profili pa dosegajo približno vrednost 1,2 W/m2K. Sodobni PVC okviri so že odpornejši na UV sevanje ter tudi dimenzijsko stabilni.

Les je naravni material in ima zato prednost pred PVC. PVC okna so relativno nov izdelek, zato standardi trajnosti še niso določeni. če se odločimo za takšna okna, moramo izbrati kakovostnega proizvajalca. Konstrukcija lesenih oken je drugače zasnovana od PVC oken. Ta so narejena iz profilov, ki imajo različno število komor in ojačitve v notranji strukturi, zato je kakovost zelo različna. Izdelava lesenega okvira je lahko temeljita, saj pri izdelavi oken lahko začnemo že pri drevesu oziroma lesu kot surovini. Okna iz PVC se pri nas izdelujejo iz uvoženih profilov, zato na kvaliteto materiala naši proizvajalci ne morejo vplivati.

Toplotna prehodnost okna je v glavnem odvisna od vrste stekla, saj stekla predstavljajo glavni del površine. Tako približno velja, da je toplotna prehodnost lesenih oken ekvivalentna trikomornem sistemu pri PVC oknih. Pri dobro izdelanem oknu je prepustnost zraka na priporah lesenega okna boljša kot pri PVC oknu. Kadar nam je bolj všeč naravni material, s tem pa les, se odločimo za vgradnjo lesenega okna, ki je z zunanje strani zaščiteno z aluminijem. Takšno okno združuje prednosti lesenega okna (toplino lesa, dobro toplotno izolativnost, dimenzijsko stabilnost, visoko obstojnost in drugo), aluminij preprečuje prehitro staranje materiala, zrak med obema materialoma pa omogoča tudi dobro prezračevanje.
Življenjska doba
Primerjava življenjske dobe oken iz lesa in PVC ni enostavna, ker je življenjska doba pojem, ki ga je zelo težko določiti. Proizvajalec oken bi moral opredeliti, kako dolga je življenjska doba. Življenjska doba ne pomeni, da izdelek v tem obdobju popolnoma propade, temveč pomeni obdobje, v katerem na izdelku naj ne bi prišlo do večjih sprememb. Zaradi tega je zelo pomembno vzdrževanje, zlasti pri lesenih oknih, okna iz PVC pa imajo pri vzdrževanju določeno prednost. Trajnost oken iz PVC je prvenstveno odvisna od kakovosti profila, saj so prvi profili, ki so prišli na trg, spreminjali barvo. Nekateri kakovostni proizvajalci danes že dajejo do 10 let garancije, da profili ne bodo spremenili barve.

Vgradnja energijsko učinkovitih oken terja spremembe v načinu uporabe bivalnih prostorov, kljub izboljšanemu toplotnemu ugodju. Pri takšnih oknih je potrebno prostore intenzivneje prezračevati kot prej, da kritična relativna vlažnost notranjega zraka ne preseže kritične meje. Vzrok za intenzivnejše prezračevanje je v tem, ker je pri takšnih oknih stopnja nekontrolirane izmenjave zraka skozi netesne pripore in reže mnogo manjša. Naravno prezračevanje mora biti pravilno, to je kratkotrajno zračenje s povsem odprtimi okni in ob zaprtih termostatskih ventilih.

Objavljeno v Gorenjskem glasu,  Priloga MOJA GORENJSKA, sobota, 26. maj 2007, avtor: Boštjan Bogataj

 
Vir:
30. november -0001
 
 
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...