Toplotne prenove stavb

Podobno kot koža tudi fasada pri zgradbi prevzema nalogo večslojne zaščite. Hkrati mora „dihati“ in „tesniti“.
Toplotne prenove stavb
     
Zgradbo mora uspešno varovati pred zunanjimi vplivi, vlago iz notranjosti pa mora stalno odvajati iz hiše. Temperaturna nihanja in razlike do 50 °C trajno obremenjujejo strukturo fasade.
  
Za kakovost življenja v hiši so klimatske razmere odločilnega pomena. Fasada ima najpomembnejšo vlogo pri uravnavanju stalne temperature v prostoru, torej pri hlajenju poleti oziroma ogrevanju pozimi. Kakovost fasade lahko ovrednotimo tudi glede stroškov ogrevanja in drugih stroškov, nastalih zaradi popravil, na primer poškodb zaradi vlage ali plesni.
  
Različni načini uporabe in različne fasadne podlage zahtevajo individualne odločitve o materialih. Za optimalno sestavo zunanjih sten morata biti zid in sistem fasadnih ometov med seboj optimalno usklajena. Odločilnega pomena je, da investitor že pred gradnjo temu problemu posveti ustrezno pozornost in izbere primeren fasadni sistem.
 
Baumit fasadni sistemi so prilagojeni za vse vrste zidov, izdelani so v skladu z najnovejšimi tehnološkimi dosežki in zagotavljajo optimalno zgradbo fasadnega sistema.
 
Toplotna prenova zunanjega ovoja stavbe ponuja obilo možnosti za odpravljanje energetsko potratnih nepravilnosti v celotni strukturi stavbe in pri zagotavljanju udobnega bivalnega okolja in dobrega počutja.
  
Prednosti naložbe v toplotno prenovo obstoječih objektov so očitne.
  • Samo izolacija zunanjega ovoja na obstoječih stavbah lahko zmanjša energetske potrebe za ogrevanje do 60 odstotkov.
  • Različne temperature površin posameznih gradbenih elementov pri starejših stavbah pogosto povzročajo premikanje zraka in asimetričnost sevanja v prostoru, kar posledično povzroči občutek mraza in neudobja. Zaradi nizkih temperatur zunanjih sten se nam zdi, da je prostor hladnejši, kot je dejanska temperatura zraka v njem. 
  • Enakomerne temperature površin, ki izhajajo iz dobre zasnove toplotne izolacije brez toplotnih mostov, preprečujejo, da bi del, v zraku vedno prisotne vodne pare kondenziral in s tem povzročil škodljiv pojav vlage in plesni, kar se je v preteklosti pogosto dogajalo. 
  • Zmanjšana potreba po ogrevalni moči samodejno zmanjšuje tudi emisije škodljivih snovi in toplogrednega plina CO2. Dobra toplotna izolacija je poleg navedenega tudi pomemben prispevek k varovanju vsakega posameznika pred prihajajočo energetsko krizo.
     

   
vir:
BAUMIT
 
Vir:
15. oktober 2009
 
 
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti