Toplotne črpalke zrak zrak za novogradnje

Toplotne črpalke zrak zrak so v bistvu klimatske naprave, ki imajo možnost ogrevanja zraka.
Toplotne črpalke zrak zrak za novogradnje

  
Toplotna črpalka uporablja tako za grelni, kot ogrevalni medij zrak. Kot grelni medij  lahko uporablja zrak iz okolice, odpadni zrak iz prezračevalnih sistemov, zrak iz kleti in drugi ustrezen zrak. Je praktična za uporabo zato, ker je zrak na voljo povsod in za izvedbo te vrste toplotne črpalke niso potrebna večja gradbena dela.

Ima tako kot večina toplotnih črpalke uparjalnik, na katerega pa se lahko, predvsem v zelo mrzlih mesecih, kondenzira vlaga, ki tvori led. Ta led preprečuje pretok zraka skozi uparjalnik in s tem dotok novega zraka, kar povzroča motnje v delovanju toplotne črpalke. Led odmrznemo s pomočjo vroče pare ali električnega grelca. Kljub hitri možni odtalitvi ledu, je bolje da preprečimo nastanek ledu, saj odtajanje ledu na kondenzatorju zniža učinkovitost delovanja same toplotne črpalke.

Zrak predstavlja obnovljivi vir energije, kar pomeni, da ga je neprestano dovolj na voljo in ga ne bo nikoli zmanjkalo. Kljub temu je pri uporabi toplotne črpalke zrak zrak potrebno vedeti, da se moč toplotne črpalke s padanjem temperature zunanjega zraka znižuje, kljub temu jih je pri pravilnem delovanju mogoče uporabljati vse do temperature -20 °C.

Toplotna črpalka zrak zrak ima možnost, da nam v poletnih mesecih omogoča hlajenje objektov, kar pomeni da je uporabna skozi celo leto. Poleg tega nam, skupaj s sistemom prisilnega prezračevanja omogoča zelo enakomerno razporeditev toplote po celotnem prostoru, kar prispeva k večjemu udobju in boljšemu počutju.

Povprečna cena toplotne črpalke je zelo ugodna. Vendar je pri tem potrebno upoštevati, da je namenjena  le ogrevanju prostorov, saj sanitarne vode s pomočjo toplotne črpalke zrak zrak ne moremo ogrevati. Pomanjkljivost toplotne črpalke zrak zrak  je tudi ta, da lahko ogreva le prostore v zgradbah s prisilnim prezračevalnim sistemom, kar pomeni, da izvedba toplotne črpalke zrak zrak pride v poštev le pri novogradnjah. Vgradnja v starejše objekte ni nemogoča, vendar bi v tem primeru bila cena vgradnje in obnove objekta  previsoka.

Toplotne črpalke zrak zrak imajo v primerjavi z ostalimi toplotnimi črpalkami najmanjše grelno število, glede na dobljeno toploto in vloženo delo. Kljub temu je uporaba, v primeru, da želimo toplotno črpalko uporabiti le za ogrevanje prostorov, zelo primerna, saj ne potrebuje veliko prostora in dodatnih raziskav in analiz, ki jih je  potrebno opraviti, na primer pred izvedbo toplotne črpalke voda voda. Tudi sama cena je v povprečju zelo ugodna, saj pri izvedbi odpadejo stroški povezani z gradbenimi deli, ki so potrebni pri montaži nekaterih tipov toplotnih črpalk kjer ponavadi potrebujete bojler ali zalogovnik toplote.

Je do okolja zelo prijazna, saj poleg tega da za ogrevanje uporablja zeleni vir energije, ne vsebuje nobenih zdravju škodljivih spojin. Sistemi toplotnih črpalk so iz zelo kvalitetnih materialov in veljajo za zelo zanesljive sisteme. To nam da vedeti, da potrebujejo minimalno servisiranje in vzdrževanje, kar pomeni tudi nizke stroške v ta namen. Zato je cena toplotne črpalke zrak zrak na dolgi rok še ugodnejša kot se zdi na prvi pogled. Ko seštejemo vse dobre lastnosti in temu prištejemo še ugodno ceno je toplotna črpalka zrak zrak pravilna odločitev, še posebej če se odločate za novogradnjo.

     

 
25. april 2012
 
 
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...