Toplotne črpalke zrak voda so vsestranske

Toplotne črpalke zrak voda izrabljajo toploto zraka za ogrevanje vode.
Toplotne črpalke zrak voda so vsestranske

  
Toplota zraka se zajema s pomočjo zunanjega zračnega uparjalnika in tako toplotna črpalka deluje do zunanje temperature -20°C, pri nižjih temperaturah postane uporaba neekonomična. Glede na to da temperature pri nas redkokdaj padejo tako nizko je uporaba nadvse primerna za uporabo v našem okolju. Lahko se uporablja tako za ogrevanje objekta, kot za ogrevanje sanitarne vode, ob ustrezni nadgradnji pa je jo mogoče, v poletnih mesecih uporabiti tudi za hlajenje.

Toplotna črpalka se ponavadi postavi v kotlovnico ali zunaj na prostem, kjer se sistem poveže z ogrevalnim sistemom. Poleg tega je potrebno povezati še uparjalnik in agregat toplotne črpalke v kotlovnico. Pri izvedbi toplotne črpalke zrak voda ni potrebno vrtati podzemnih vrtin zato je skupna cena praviloma nekoliko nižja kot denimo cena toplotne črpalke voda voda, kjer je potreben izkop ene ali dveh vrtin.

Toplotna črpalka je v celoti postavljena znotraj zgradbe potrebuje le kanale za pretok zraka. Medtem ko je cena toplotne črpalke, ki je postavljena zunaj še ugodnejša, saj kanali za zrak niso potrebni. V tem primeru se morajo v zgradbo speljati le vodi ogrevalnega vtoka in povratka ter električni vodniki.
Čedalje bolj pa se uveljavlja split izvedba toplotne črpalke. V tem primeru se razdeli na dva dela in sicer na zunanji del in notranji del. Zunanja enota vsebuje uparilnik, ventilator, kompresor in ekspanzijski ventil. Notranja enota pa je sestavljena iz kondenzatorja, tripotnega preklopnega ventila, črpalke za ogrevanje krogotoka, raztezne posode in regulacije. Obe enoti med seboj povezujejo vodi hladilnega sredstva.

Toplotna črpalka v deljeni izvedbi ima precej prednosti. Prva je zagotovo ta, da je notranja enota relativno majhna, kar omogoča enostavno namestitev, poleg tega je notranja enota zelo tiha. Deljena toplotna črpalka , ki je opremljena s štiripotnim ventilom in biflow ekspanzijskim ventilom se lahko uporablja tudi pri hlajenju zgradbe s talnim ogrevanjem ali ventilatorskimi konvektorji.

toplotna zrak

Uparjalnik se zaščiti s postopkom občasnega odtaljevanja. Med delovanjem lahko pride do nastanka rose, iz katere se lahko tvori led na zunanji enoti, zaradi česar lahko slabše deluje. V ta namen vključi odtaljevalni proces, s pomočjo katerega se toplota iz izmenjevalca prenese na zunanjo enoto in odtali led. Nekatere TČ imajo danes že vgrajene posebne napeljave, ki preprečujejo nabiranje ledu.

Toplotna črpalka zrak voda so najbolj uporabne v prehodnem obdobju, se pravi v jesenskih in spomladanskih meseci, ko temperature ne padejo zelo nizko. Ogrevanje v zimskih mesecih se razlikuje le v tem, da toplotna črpalka pri zelo nizkih temperaturah potrebuje dograjevanje z drugimi viri ogrevanja, npr kotli.
   
Cena je vsekakor prvo vodilo, ko si želite poceni ogrevanje doma ali sanitarne vode. Pri tem pa ne smete pozabiti, da se boste s tem, ko se boste odločili za ogrevanje s toplotno črpalko odločili tudi za okolju prijazno ogrevanje in tako poskrbeli za zmanjšanje izpustov emisij škodljivih plinov v ozračje.

 
09. april 2012
 
 
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...