Toplotne črpalke voda/ voda in njihove omejitve

Toplotne črpalke voda/voda na splošno veljajo za najbolj učinkovit toplotni vir. V zimskem času znaša povprečna temperatura podtalnice v globini 8-10 m več kot +10°C.
Toplotne črpalke voda/ voda in njihove omejitve
     
 
Toplotne črpalke voda/voda na splošno veljajo za najbolj učinkovit toplotni vir. V zimskem času znaša povprečna temperatura podtalnice v globini 8-10 m več kot +10°C. Seveda pa kupca ne zanima samo grelno število ampak predvsem letno grelno število toplotne črpalke in s tem povezan letni strošek ogrevanja. Na to vpliva še vrsta ogrevalnega sistema (talno ali radiatorsko ogrevanje), ter moč ostalih potrošnikov v ogrevalnem sistemu.

Pomembna je globina
Na primarni strani  se nahaja potopna črpalka ki sesa podtalnico in jo potiska skozi toplotno črpalko, ki ji odvzame toploto. Glede na moč toplotne črpalke je potrebno doseči zahtevan pretok vode, večja moč pa pomeni večji pretok. Moč toplotne črpalke mora biti enaka toplotnim izgubam objekta, moč potopne črpalke pa je odvisna od globine podtalnice, zato jo moramo prišteti k skupni porabi elektrike. Ta podatek je še posebej pomemben, če imamo na eni strani pasivno hišo, ki potrebuje le nekaj kilovatov ogrevalne moči, na drugi pa podtalnico na globini 50 ali več metrov. V takem primeru lahko potrebna moč potopne črpalke preseže električno moč toplotne črpalke, s čimer se letno grelno število zniža daleč pod 5.
 
Kvaliteta in količina podtalnice
Zadostno količino podtalnice na primernih globinah lahko najdemo samo na določenih področjih. Največkrat so to doline rek ali bližina drugih vodonosnikov. Ko pa najdemo zadovoljivo količino vode, se lahko zgodi, da le-ta vsebuje preveč agresivnih in drugih finih organskih delcev, ki škodljivo vplivajo na toplotne prenosnike v toplotnih črpalkah.
Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode TERMOpump C2/300 SOLAR + montaža

  

PRIPOROČAMO:

Grelno število TČ voda-voda brez ali z vgrajenim predizmenjevalcem.
Zaradi tega so v priročnikih proizvajalcev toplotnih črpalk navedene maksimalne vrednosti 17 različnih snovi, ki slabo vplivajo na toplotne prenosnike in drugo opremo za črpanje podtalnice. Izmed teh sta še posebej kritična železo (max. 0,2 mg/l) in mangan (max. 0,1 mg/l), saj povzročata pookrenje  potopne črpalke in toplotnega prenosnika, kar se kaže v nabiranju usedline rjavkaste barve.  Če imamo v vodi preveč železa in mangana, ali pa morda neustrezno kombinacijo ostalih elementov, potem moramo obvezno pred toplotno črpalko vgraditi še dodatni razstavljiv  toplotni prenosnik - predizmenjevalec, ki prepreči poškodovanje ali zamašitev osnovnega toplotnega prenosnika, njegova razstavljivost pa omogoča čiščenje. Če imamo na razpolago čisto vodo pa nepotrebna vgradnja takšnega predizmenjevalca povzroči dodatno porabo energije, zaradi česar se zmanjša grelno število toplotne črpalke.
  
Predizmenjevalec  da ali ne
Če je voda čista je potrebno vgraditi filter za grobe, peščene in druge delce. Če pa je kvaliteta podtalnice neustrezna, potem je potrebno vgraditi predizmenjevalec. V grafu je prikazan vpliv vgradnje predizmenjevalca na grelno število toplotne črpalke. S predizmenjevalcem znižamo temperaturo vstopne vode v toplotno črpalko iz 12 na 8°C, torej za 4 K. K temu moramo prišteti še dodatno električno moč vmesne obtočne črpalke. Ta znaša  240 W pri grelni moči toplotne črpalke 10 kW in pri njeni električni moči 1,68 kW. Zato se bo grelno število ali učinkovitost 10 kW črpalke voda/ voda z vgradnjo predizmenjevalca zmanjšalo za več kot 30%.


  Vir: svetovalec Varčujem z energijo


 
Vir:
10. december 2010
 
 
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ