Toplotna črpalka je sistem ogrevanja prihodnosti

Ob izbiri toplotne črpalke se investitorjem pojavlja več vprašanj, s katerim sistemom so izkoristki največji, kateri sistemi so energetsko učinkovitejši glede na investicijo, kdaj se stroški investicije povrnejo in kako zahtevni so posegi v širše ali ožje bivalno okolje.
Toplotna črpalka je sistem ogrevanja prihodnosti
     
  
Sistem voda/voda
Voda/voda je sistem izjemnih in konstantnih izkoristkov skozi vse leto. Strošek delovanja je v primerjavi z drugimi načini ogrevanja najnižji. Odprt krog delovanja sistema nam pa žal ne zagotavlja 100% zanesljivosti obratovanja. Ob upoštevanju možnosti nihanj v količini dotoka podtalnice, lahko učinkovitost sistema močno pade. Ob večjem pomanjkanju vode lahko toplotna črpalka tudi preneha delovati.

Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode TERMOpump C2/300 SOLAR + montaža  


PRIPOROČAMO:Sistem glikol/voda
V sistemu glikol/voda se lahko odločimo med zemeljskim kolektorjem in geosondo, oba sta tipa zaprtega kroga delovanja. Stroški investicije v zemeljski kolektor znašajo nekaj tisoč evrov. Medij glikol/ voda in nihanje temperature v kolektorju vplivata na nižje izkoristke. Geosonda je kakovostna in zanesljiva rešitev, vendar finančno izdatna, saj nas vrtanje vrtine lahko stane deset tisoč evrov in več.

 

Sistem zrak/voda
Prednost sistema zrak/voda je predvsem v nizkih investicijskih stroških, ki ne zahtevajo večjih gradbenih posegov. Toplotne črpalke z novim hladilnim sredstvom R410A obratujejo do zunanjih temperatur zraka -20°C. Izkoristki zraka so v prehodnem obdobju primerljivi z izkoristki zemeljskih kolektorjev, pozimi so nižji, v spomladanskem času pa se izgube zmanjšajo. Zrak spomladi je namreč že toliko topel, da so izkoristki večji, kot v zemeljskem kolektorju, ki ima temperaturo medija -3°C. Skozi okoljski vidik, porabe energije in upoštevajoč izkoristke, so v nesporni prednosti sistemi voda/voda in glikol/voda. Gledano iz finančnega vidika pa je najnižja investicija v sistem zrak/voda.

 

Vir: svetovalec Varčujem z energijo
 
Vir:
10. december 2010
 
 
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ