Tipi stanovanjskih stavb

Ministrstvo za okolje in prostor je v sklopu državnega prostorskega reda skupaj s Fakulteto za arhitekturo, Univerze v Ljubljani, izdalo Priročnik Tipologija stavb
Tipi stanovanjskih stavb
  
V samem priročniku, ki je dosegljiv tukaj si lahko med drugim seznanite tudi z tipi stanovanjskih stavb, ki jih delimo na točkovni, linijski ter mrežni vzorec pozidave.
   

Točkovni vzorec zidave

Dvojček sta dve enostanovanjski stavbi v točkovnem vzorcu zidave z ločenima vhodoma. Stavbi se stikata na skupni parcelni meji dveh ločenih gradbenih parcel in imata nad to parcelno mejo eno skupno steno. 
Simetrični dvojček sta dve v tlorisu, prerezu in fasadi simetrični enostanovanjski stavbi v točkovnem vzorcu zidave z ločenima vhodoma. Stavbi se stikata na skupni parcelni meji dveh ločenih gradbenih parcel in imata nad to parcelno mejo eno skupno steno.
Dvostanovanjska stavba je stavba v točkovnem vzorcu zidave z dvema stanovanjema, ki imata ločena vhoda.
Enostanovanjska stavba je stavba z enim stanovanjem v točkovnem vzorcu zidave.
Stolpič je pet- do osem etaž visoka večstanovanjska stavba v točkovnem vzorcu zidave, ki je osvetljena z več strani in ima največ štiri stanovanja na etažo.
Stolpnica je več kot osem etaž visoka večstanovanjska stavba v točkovnem vzorcu zidave, ki je osvetljena z več strani.
Vila blok je tri- do štirinadstropna večstanovanjska stavba v točkovnem vzorcu zidave, ki je osvetljena z vseh strani in ima največ štiri stanovanja na etažo. Vila blok je stavbni tip za doseganje srednjih in visokih gostot zidave.
Vila je razkošna enostanovanjska stavba z nizkim faktorjem izrabe stavbnega zemljišča (FI < 0,3). Zasnova stavbe in zunanje ureditve izražata individualne programske posebnosti in značilnosti prostorskega konteksta.
   

Linijski vzorec zidave

Verižna hiša je enostanovanjska stavba, povezana v niz najmanj treh stavb z istim tlorisnim in višinskim gabaritom prek skupnih pritličnih pomožnih prostorov (garaža, shramba ipd.). Stavbe imajo ločene vhode in skupne ločilne parcelne meje sicer samostojnih gradbenih parcel. Osvetljena je lahko iz več strani.
Vrstna hiša je enostanovanjska stavba, povezana v niz najmanj treh stavb z istimi tlorisnimi in višinskimi gabariti. Stavbe imajo ločene vhode in skupne ločilne zidove nad skupno parcelno mejo sicer ločenih gradbenih parcel. Osvetljena je le iz dveh strani.
Lamelni blok je tri- do največ šestnadstropna večstanovanjska stavba s poudarjeno vzdolžno tlorisno dimenzijo. Sestavljen je iz več povezanih členov oziroma lamel, ki imajo svoj vhod in svoje vertikalno jedro. Osvetlitev stanovanj je dvostranska.
Enostransko orientiran koridorski blok je tri- do največ šestnadstropna večstanovanjska stavba s poudarjeno vzdolžno tlorisno dimenzijo. Sestavljen je iz več v eno vrsto nanizanih stanovanj, dostopnih iz skupnega hodnika s skupnimi jedri. Stanovanja so, razen vogalnih, enostransko osvetljena.
Dvostransko orientiran koridorski blok je tri- do največ šestnadstropna večstanovanjska stavba s poudarjeno vzdolžno tlorisno dimenzijo. Sestavljen je iz stanovanj, nanizanih v dve vrsti ob osrednjem skupnem hodniku z vertikalnimi jedri. Stanovanja so dostopna iz skupnega hodnika in so, razen vogalnih, enostransko osvetljena.
Terasni blok na ravnini je tri- do šestnadstropna večstanovanjska stavba, pri kateri sta vsaj dve glavni fasadi izvedeni s terasami. Dostop do večine stanovanj je iz notranjega skupnega hodnika s skupnimi jedri. V gornjih etažah, kjer je stavba zaradi stopničastega prereza zožena in ni prostora za hodnik, so stanovanja dvonadstropna z notranjim stopniščem.
Terasni blok na pobočju je večstanovanjska stavba z eno glavno fasado, izvedeno v terasni gradnji, ki se po prerezu prilagaja naklonu terena. Stanovanja so nanizana eno nad drugo in zamaknjena tako, da streha spodnjega služi za teraso zgornjemu. Dostopna so iz skupnega zunanjega ali notranjega hodnika.
    

Mrežni vzorec zidave

Atrijska hiša je po horizontali ali vertikali v strnjeno omrežje povezana skupina najmanj treh enostanovanjskih enot z dvoriščem v višini ene- do treh etaž. Vsaka stavba je dostopna iz skupnih površin prek lastnega vhoda (poti, dovoza, kleti) in ima vsaj eno skupno steno s sosednjimi enotami.
Široki blok na dvorišče je večstanovanjska stavba višine tri- do šest etaž z osrednjim pokritim dvoriščem in skupnim vhodom. Stanovanja se nizajo po obodu stavbe ter so dostopna prek skupnih hodnikov in jeder v osrednjem dvorišču. Stavba je osvetljena z vseh strani, medtem ko je osvetlitev stanovanj, razen vogalnih, enostranska. Osrednje pokrito dvorišče zagotavlja naravno osvetlitev notranjih hodnikov.
Blok na dvorišče je večstanovanjska tri- do šestetažna stavba, v kateri so stanovanja nanizana po obodu mrežne zanke tako, da navznoter oblikujejo osrednje dvorišče. Stanovanja so povezana bodisi po načelih lamelnega bodisi koridorskega bloka. Stavba je osvetljena z vseh strani, medtem ko so stanovanja eno- ali dvostransko osvetljena.
Odprti blok na dvorišče je blok na dvorišče z razklenjenimi vogali.
  
 
Vir:
14. januar 2020