Sončna energija in sončni kolektorji

Sončna energija je skupen izraz za vrsto postopkov pridobivanja energije iz sončne svetlobe. V zadnjih desetletjih je zanimanje za sončno energijo, predvsem v razvitih državah naraslo.
Sončna energija in sončni kolektorji
  
Vzrok za to so vedno dražja fosilna goriva in njihova omejenost, sistemi za izrabljanje sončne energije pa so zanimivi tudi zaradi svojega okolju prijaznega izkoriščanja energije. Sončna energija se močno uporablja v oddaljenih krajih, kjer drugi viri energije niso na voljo.
Sistemi za izkoriščanje sončne energije za svoje delovanje potrebujejo sončno svetlobo, ki jo zbirajo s pomočjo fotovoltaičnih celic ali kolektorjev. Osvetljenost tal je odvisna od ure, letnega časa, oblačnosti in zemljepisne širine. V Sloveniji imamo letno od 8760 ur na razpolago približno 1400 – 1900 sončnih ur. Največjo količino sončne energije zberemo, kadar sončno sevanje pada pravokotno na sončne kolektorje. Zanimiv je podatek, da na kvadratni kilometer pada približno 1000 MW svetlobnega toka, poenostavljeno je to toliko kolikor energije potrebuje manjše mesto za razsvetljavo in ogrevanje.
  
V Sloveniji imamo velik potencial za izrabo sončne energije, najbolj za proizvodnjo toplote z inštalacijo sončnih kolektorjev. Velika prednost pri nakupu solarnega sistema je naklonjenost države k uporabi okolju prijaznih, obnovljivih virov, saj državni eko sklad podeljuje subvencije ob nakupu tovrstnih ekoloških energetsko proizvodnih sistemov.

 
Sončni kolektorji
Sončni kolektorji so sistemi, ki so namenjeni izkoriščanju sončne energije, ki se uporablja za ogrevanje stavb in sanitarne vode. Trg sončnih kolektorjev se iz leta v leto močno povečuje, saj so okolju prijazni, uporabnikom omogočajo minimizacijo stroškov, uporabljajo pa sončno energijo, ki jo pogosto označujemo kot energija prihodnosti. Življenjska doba sončnih kolektorjev je do 25 let, začetna investicija pa se povrne v 8 do 10 letih. Sončne kolektorje je potrebno razlikovati od sončnih celic, saj prve izrabljajo infrardečo valovanje s katero segrevajo tekočine, sončne celice pa sončno svetlobo spreminjajo v električno energijo. Življenjska doba sončnih kolektorjev je do 25 let, začetna investicija pa se povrne v 8 do 10 letih.
 
Poznamo več vrst kolektorjev v osnovi pa jih ločimo na ploščate in vakuumske kolektorje. Vsaka skupina kolektorjev prinaša različne prednosti, lahko pa ima tudi različne slabosti in težave. Pomembno je poznati prednosti in slabosti tako klasičnih kot vakuumskih kolektorjev, saj se le tako lahko pravilno odločite. Večina kupcev solarnih sistemov ni strokovnjakov, zato se je za lažjo in boljšo odločitev, zagotovo priporočljivo posvetovati z strokovnjakom.
 
Glavne prednosti, s katerimi se ponašajo prav vse vrste sončnih kolektorjev so prijaznost okolju, saj se z uporabo solarnih sistemu v ozračje ne spuščajo škodljive emisije, uporablja se vir energije, ki je neizčrpen in dostopen vsem, nizki stroški vzdrževanja, neodvisnost od cen energentov, subvencije, ki jih podeljuje država za nakup okolju prijaznih sistemov za izkoriščanje energije.

 
vir:   solarix.si
 
Vir:
30. marec 2016
 
 
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah