Ravnanje z gradbenimi odpadki

Opažate nered na gradbiščih in nevestno ravnanje z gradbenimi odpadki? Kdo je za njih odgovoren?
Ravnanje z gradbenimi odpadki
      
 
Na gradbiščih, pri katerih se kopičijo odpadni materiali velja, da morajo izvajalci del biti še posebej pozorni. Izvajalci se morajo zavezat, da bodo zavarovali gradbišče in s tem preprečili nepooblaščenim dostop do njega. Prav tako morajo dati velik poudarek zavarovanju trenutnih mest na katere odlagajo razne odpadne materiale, ki nastanejo pri gradnji. V primeru, da jih sproti odvažajo, morajo poskrbeti za njihov varen prevoz v centre za predelavo gradbenih odpadkov. Kajti, ob neupoštevanju okoljevarstvenih predpisov, večkrat pride do različnih onesnaženj okolice gradbišča.
   
V kolikor ste ali boste izvedli doma različne adaptacije in ne veste kam z gradbenimi odpadki, je za te odpadke zagotovo poskrbljeno v vašem najbližjem zbirnem centru. Vse informacije o ravnanju z odpadki vam bodo posredovali na vaši krajevni skupnosti, ali pa direktno izvajalec javne službe.
  


Pogosta so vprašanja glede ravnanja z azbestno-cementnih plošč. Za te odpadke pravilno poskrbijo na odlagališčih, ki so si pridobila s strani MOP vpis v register ravnanja s temi odpadki. Ko imate opravka s cementno-azbestnimi ploščami, bodite previdni, da jih ne boste lomili ali žagali. Previdno jih naložite na paleto, ovijte s folijo in takšne lahko odpeljete na odstranitev. V celotni SLO velja enaka cena ravnanja s tem odpadkom in sicer 67€/tono oz. 16 SIT/kg. Opažamo, da je v naravi veliko divjih odlagališč prav zaradi neodgovornega ravnanja z gradbenimi odpadki, ki jih lahko v centrih predelajo in ponovno uporabijo za gradnjo cest in stanovanj.
  
 
vir: Okoljski raziskovalni zavod

 
Vir:
25. februar 2012
 
 
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!