Priročnik za trajnostno rušenje objektov in recikliranje gradbenih odpadkov

Priročnik za trajnostno rušenje objektov in recikliranje gradbenih odpadkov

  
Priročnik za trajnostno rušenje objektov in recikliranje gradbenih odpadkov je namenjen investitorjem, projektantom, zbiralcem in predelovalcem gradbenih odpadkov ter uporabnikom materialov, ki nastanejo iz gradbenih odpadkov v postopku reciklaže. Z njim želimo omenjene deležnike na razumljiv način informirati o upravnih, zakonodajnih in tehničnih postopkih, ki jih je potrebno izpeljati, da gradbeni odpadki izgubijo status odpadka in postanejo surovina za uporabo v gradbeništvu. Pričakujemo, da se bodo s tem zmanjšale ovire, ki so posledica predsodkov in slabe informiranosti ter da se bo postopoma dvignila stopnja recikliranja gradbenih odpadkov.

 Priročnik podrobno obravnava trajnostno ravnanje z gradbenimi odpadki, ki nastajajo v postopkih gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta, s poudarkom na recikliranju določenih gradbenih odpadkov (beton, mineralni omet, opeka, keramika, asfalt, mešane gradbene ruševine) in uporabi iz njih pridobljenih recikliranih materialov (predvsem recikliranih agregatov).

Priročnik si lahko snamete tukaj:  REBIRTH_Prirocnik_gradbeni_odpadki_ver2.pdf.


 
vir: projekt ReBirth

 
Vir:
15. oktober 2014
 
 
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ