Pretočna greznica

V nasprotju z nepretočno greznico, se iz pretočne voda brez gostih delcev preko ponikovalnice vrne v okolje.
Pretočna greznica
  
Malo o greznicah
Moderno greznico so prvič postavili leta 1860 v Franciji. Greznica je neke vrste mala čistilna naprava brez prezračevanja, zato v njej poteka anaerobno (brez kisika) čiščenje odpadnih voda, ki pritekajo iz posameznega objekta. Lahko je nepretočna ali pretočna z odtokom v ponikovalnico, v vodotok preko filtrirnega jarka ali v rastlinsko čistilno laguno. Odtokov iz greznic ni dopustno speljati neposredno v površinske vode zaradi prenizke stopnje čiščenja. Večji učinek čiščenja je dosežen, če je greznica sestavljena iz več prekatov (vsaj treh). Greznice so zgrajene iz betona in so različnih oblik (pravokotne, okrogle).

Izračun za greznico
Za nepretočne greznice velja, da mora biti njihova prostornina najmanj 3 m3 na osebo, pri pretočnih pa 2 m3 na osebo, pri čemer mora biti minimalna prostornina greznice 6 m3. Dotok v greznico ne sme presegati 8 m3/dan. Pretočna greznica je definirana s standardoma SIST DIN 4261 – del 1 in SIST EN 752–1: 1995.

Delovanje pretočne greznice
Prvi prekat v greznici služi kopičenju usedlega blata in zadrževanju plavajoče skorje. V naslednjih prekatih je teh snovi vedno manj. Pri večprekatnih greznicah je zadnja komora praviloma brez skorje in usedlin. Voda se iz enega prekata v drugega pretaka skozi pretočne odprtine. Greznica je za praznjenje primerna takrat, ko se mulj nakopiči do višine pretočne odprtine ali maščoba oziroma plavajoča skorja doseže višino vtoka v greznico.
  
  
 
11. junij 2019
 
 
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti