Prenova starejše hiše v pasivno hišo

Hiša v Pettenbachu je prva enodružinska hiša, ki so jo v Avstriji prenovili na raven pasivnih hiš.
Prenova starejše hiše v pasivno hišo
    
Klasična brezoblična enodružinska hiša iz šestdesetih let se je v pičlih treh dneh prelevila v pravo sodobno pasivno lepotico.
  
Vgradili so prezračevalni sistem z rekuperacijo in hišo oblekli v predizdelano - montažno, 40 centimetrov debelo termično lupino z energetsko učinkovitimi okni in vrati, paneli s fotovoltaiko in leseno fasadno oblogo s senčili. Odpravili so tudi toplotne mostove in zagotovili ustrezno zrakotesnost.
 
Uporabili so naslednje inovativne metode:
 • lasersko skeniranje obstoječega stanja za natančen posnetek in neposreden prenos podatkov v CAD sistem za projektiranje,
 • predizdelani obešeni leseni stenski elementi v velikosti celega nadstropja v standardu PH,
 • vakuumsko toplotno izolacijo na obstoječih stropovih nad kletjo,
 • zemeljski kolektor za izkoriščanje toplote okolice - z merilnimi sondami,
 • prezračevanje z visoko stopnjo rekuperacije,
 • toplotno črpalko,
 • pokritje druge potrebne toplote za ogrevanje prostorov s fotovoltaiko, vdelano v leseno fasado.
     

     
Hiša pred in po prenovi

   
Pri prenovi so povečali uporabno bivalno površino s 97 na 204 m2 in hkrati porabo energije za ogrevanje zmanjšali za več kot 10-krat: s 27.1 MWh/a na 2.3 MWh/a. Od tega velik del energije pridobijo tudi s fotovoltaičnimi paneli (električna moč 2,6 kWp). Pred prenovo je hiša potrebovala za ogrevanje kar 280 kWh/m2a, po prenovi znaša poraba energije za ogrevanje 14,8 kWh/m2a (zmanjšanje za 95 odstotkov!). Potrebna toplotna moč je znašala 230 W/m2, zdaj samo 12 W/m2. Emisija CO2 se je zmanjšala za 100 odstotkov! Merjena zrakotesnost stavbe se je izboljšala na največ 0.6 urne izmenjave zraka!
 

   

   
Z vgradnjo montažnih panelov so se ustrezno znižale tudi toplotne prehodnosti posameznih elementov ovoja zgradbe. Izračuni so pokazali, da je prenova hiše Schwarz v standardu pasivnih hiš in v leseni montažni izvedbi dražja od klasične prenove za približno 25 odstotkov, kar predstavlja 45.000 EUR:
 • od tega so za 15 odstotkov višji stroški (za 29.000 EUR) zaradi doseganja pasivnega standarda, to je vgradnje dodatne toplotne zaščite, vakuumske izolacije, pasivnih oken, vrat in prezračevalnega sistema z rekuperacijo, zmanjšanja toplotnih mostov, zrakotesnost in vgradnje nočne TI,
 • za preostalih 10 odstotkov, kar znaša približno 19.000 EUR, pa so stroški višji zaradi ekološke, trajnostne gradnje: lesena izvedba fasade, lesena talna podkonstrukcija ...

Fotovoltaika in sistem senčil zvišajo ceno gradnje še za nadaljnjih 20.000 EUR. Skupaj so stroški prenove znašali 1.280 EUR/m2.

  
Celoten postopek prenove je potekal od novembra 2004 do junija 2005. Trajanje montaže na objektu, vključno z letvanjem celotne fasade, pa le tri dni!
 
vir: revija GRADIM
 
Vir:
07. februar 2011
 
 
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...