Pravilna vgradnja estriha na talno ogrevanje

Lesene talne obloge niso primerne za polaganje na tla z električnim talnim ogrevanjem.
Pravilna vgradnja estriha na talno ogrevanje
    
Estrih mora biti položen po proizvajalčevih navodilih in standardih. Površina mora biti ravna, gladka, trdna in čista, estrih pa kompakten, suh in brez razpok. Cevi z ogrevalno vodo morajo biti položene vsaj 35 mm pod površino estriha, da je razporeditev toplote enakomerna. V primeru, da cevi ne položimo dovolj globoko, lahko pri položeni leseni talni oblogi pospešimo nastajanje rež.

Največja dovoljena vlažnost za polaganje talne obloge je pri cementnem 1,8% in pri anhidritnem estrihu 0,3%.

Po predpisanem 21 dnevnem času mirovanja cementnega estriha (vsaj 7 dni pri anhidritnem estrihu), zaženemo ogrevalni sistem, ki ga opravimo po prikazanem postopku brez časovnih prekinitev.

 

1. dan ................. 25 °C
2. dan ................. 30 °C
3. dan ................. 35 °C
4. dan ................. 40 °C
5. dan ................. 45 °C
6. dan ................. 50 °C
7. dan ................. 55 °C
8. - 20. dan .......... 55 °C
21. dan ............... 50 °C
22. dan ............... 45 °C
23. dan ............... 40 °C
24. dan ............... 35 °C
25. dan ............... 30 °C
26. dan ............... 25 °C
27. dan ...............           
meritev vsebnosti vlage v estrihu po CM metodi.


Ko vsebnost vlage v estrihu ustreza zahtevam za polaganje lesenih talnih oblog, lahko pričnemo s polaganjem. V nasprotnem primeru nadaljujemo s sušenjem pri 40 °C, dokler ni dosežena predpisana maksimalna vlaga v estrihu. Med sušenjem je potrebno zagotoviti zadostno zračenje (NE prepih).

Pred polaganjem talne obloge temperaturo postopoma zmanjšujemo, 2-3 dni pred pričetkom del pa sistem ugasnemo oz. vzdržujemo temperaturo 18 °C v prostoru. 3 dni po tem, ko položimo talno oblogo, talno ogrevanje ponovno zaženemo s postopnim dviganjem do delovne temperature.

Temperatura površine ogrevanega estriha, kjer je lesena talna obloga položena, ne sme presegati 25 °C. Relativna zračna vlaga naj bo med 50 in 60%.
  


Za GRADIMO.com pripravili:

ican logotip

 
Vir:
21. september 2011
 
 
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...