Požarna varnost pomembna tudi na fasadah

Kako zelo pomembna je požarna varnost objektov, vemo vsi, a se tega vedno ne zavedamo dovolj. V primeru nastanka požara lahko negorljiva izolacija na fasadi bistveno upočasni njegovo širjenje, in kar je najpomembnejše, pridobimo dragoceni čas za evakuacijo stanovalcev ter reševanje premoženja.
Požarna varnost pomembna tudi na fasadah
  
Da je stvar resna, nam dokazuje tudi zakonodaja. V uradnem listu št. 52, z dne 30. junija 2010, je bila objavljena uredba o izdaji Tehnične smernice TSG-1-001:2010 – Požarna varnost v stavbah. Vsebina smernice je dostopna na uradnih straneh ministrstva za okolje in prostor (MOP) ter na straneh slovenskega združenja za požarno varnost (SZPV).

Smernico smo pozdravili več ali manj vsi strokovni krogi, saj naj bi v slovensko gradbeništvo prinesla precej novosti in sprememb predvsem glede nedvoumnosti in jasno definiranih pravil stroke, ki imajo v osnovi samo en cilj – zagotoviti večjo požarno varnost v stavbah ter s tem obvarovati ljudi, njihovo premoženje in okolje.

Ne glede na dejstvo, da smernica določa izbor negorljivih izolacijskih materialov zlasti za stavbe, višje od 10 metrov, pa je tudi za nižje objekte požarna varnost izjemnega pomena.

Vse premalo se namreč zavedamo, kaj pravzaprav pomeni požar v stavbi in kako uničevalne so lahko njegove posledice. Zaradi uničujočih posledic dosedanjih požarov, ki smo jim bili priče doma in po svetu, je jasno, da si nikakor ne moremo več privoščiti pomanjkljivih tehničnih zahtev ali neupoštevanja le-teh. Zato upamo in verjamemo, da je nova smernica korektna osnova za načrtovanje, izvajanje in tudi nadzor nad segmentom požarne varnosti v gradbeništvu.

Kadar govorimo o kontaktnih fasadah, ki so uporabljene v slovenski gradbeni praksi na individualnih objektih, zelo množične pa so tudi na drugih tipih objektov, kot so večstanovanjske stavbe, poslovni objekti..., lahko izberemo negorljivi material kameno volno, ki ima najvišji možni razred odziva na ogenj A1. Kamena volna je tudi prava izbira negorljivega izolacijskega materiala, kadar govorimo o energetskih sanacijah obstoječih objektov. V podjetju Knauf Insulation vam ponujamo dva tipa toplotnih in protipožarnih izolacij, namenjenih kontaktnim fasadam. Izbirate lahko med ploščami PTP-035 ali lamelami FPPL. Oba tipa izolacije imata razred odziva na ogenj A1. Medtem ko so lamele primernejše za novogradnje, pa plošče priporočamo tako za sanacije kot tudi za novogradnje.

Če pa govorimo o požarnovarstvenih zahtevah za prezračevane fasade, v nobenem primeru ne smemo uporabiti izolacijskega materiala s slabšo klasifikacijo gorljivosti, kot je A1 ali A2 po SIST EN 13501-1. To je povsem logična zahteva, saj ni treba posebej razlagati, kaj se zgodi v prezračevalnem sloju z na primer polistireni v primeru požara.

Vsem investitorjem, tako zasebnim kot tistim, ki gradijo ali obnavljajo večstanovanjske zgradbe, zato priporočamo, da si natančno pregledajo zahteve aktualne zakonodaje ter da upoštevajo pri gradnji in izbiri materialov tudi varnostni vidik, saj je zvoniti po toči prepozno. Žal smo bili v preteklosti nemalokrat priče neozaveščenosti lastnikov in nezavedanju upravnikov, zato so se realizirale nekatere najcenejše opcije. Te niso samo slabe, ampak tudi nevarne. Z ozaveščanjem javnosti želimo doseči bolj premišljeno izbiro izolacijskih materialov na fasadah in hkrati preprečiti, da bi bile še naprej na primer visoke stolpnice oblečene v gorljive izolacijske materiale, pa čeprav so stare oziroma ravno zato.

Upravljalci naj bi skupaj z lastniki pristopili k sanacijskim ukrepom. Ti bi morali biti skrbno načrtovani in dobro premišljeni. Redno vzdrževanje, ki običajno razen videza nima drugih učinkov, lahko včasih z majhno nadgradnjo spremenimo v investicijsko vzdrževanje z mnogimi konkretnimi učinki. Gre namreč v vsakem primeru za precejšnje investicijske vrednosti, ki nikakor ne bi smele biti porabljene v neskladju z veljavnimi predpisi, načeli dobre prakse in kakovostne izvedbe. Le v primeru upoštevanja vseh pravil stroke se namreč lahko pričakuje predvidena življenjska in vračilna doba izvedenih del.

Tudi na GRADIMO.com se pridružujemo široki nacionalni akciji, ki poudarja pomen požarne varnosti, zato vse lastnike stavb pozivamo k kar najbolj ozaveščenemu pristopu pri izbiri izolacijskih materialov za fasade. Naj cena ne bo prvi in odločilni kriterij. V primeru višjih objektov nam izbiro negorljivega materiala narekuje že zakonodaja. Vsi investitorji pa bi se morali ozreti tudi na dolgoročne koristi, ki jih lahko prinese negorljiv izolacijski material na objektu, saj vam bo ta poleg toplotne in zvočne izolativnosti objekt zaščitil tudi v požarnem smislu oziroma izboljšal njegovo požarno varnost. Ne nazadnje bo negorljiva toplotna izolacija objektu omogočila tudi dihanje. Seveda pa ne smemo pozabiti na prvo in osnovno funkcijo toplotne izolacije – energijske in finančne prihranke.
  
vir: mojdom.dnevnik.si
 
Vir:
12. februar 2013
 
 
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!