Površinsko odvodnjavanje

Pri vsakem objektu je neka površina (pohodna ali vozna), kjer je potrebno meteorno vodo odvesti v kanalizacijo ali ponikovalnico.
Površinsko odvodnjavanje

  
V ta namen uporabljamo linijske požiralnike, ki jih delimo v dve skupini:

  • monolitne, ki so izdelani iz betona na klasičen način z opaženjem,
  • v naprej izdelane elemente in montažne sisteme (prefabricirane).

Velikost linijskega požiralnika lahko izberemo iz proizvodnega programa specializiranega proizvajalca. Najbolje pa je, da se o velikosti požiralnika pogovorimo z ustreznim projektantom.

Linijski požiralnik je sestavljen iz rešetke in kanala. Nosilnost rešetk je predpisana s standardom. Tako obstajajo naši standardi in DIN standardi glede dovoljenih nosilnosti rešetk. Tako je po DIN 19580 predpisanih šest razredov obremenitev oziroma nosilnosti rešetk (od 15 kN do 600 kN). Za površine, ki so namenjene pešcem in kolesarjem, znaša testna sila 15 kN. Za vozišča, javne površine pa znaša testna sila 400 kN.

Poleg rešetke je pomemben tudi kanal, ki prenaša statične in dinamične obremenitve. Materiali kanalov so zelo različni. Narejeni so iz betonskih, poliesterskih, polietilenskih, kovinskih, litoželeznih in drugih materialov. Možne so tudi kombinacije naštetih materialov.

Pri izbiri kanala je potrebno upoštevati:

  • potrebno je vedeti, če ima kanal v svoji sestavi tudi okvir za naleganje in pritrditev rešetke,
  • pritrditev rešetke mora biti izvedena v okvir kanala in ne v kanal,
  • kanali iz umetnih mas so slabo obstojni na visoke temperature in ogenj, kar pri betonskih kanalih, armiranimi s steklenimi vlakni ni problem,
  • kanali iz plastičnih materialov imajo drugačne razteznostne lastnosti kot betonska podlaga,
  • kanali morajo biti obstojni proti soli, zmrzovanju in naftnim derivatom.

če se odločimo za uporabo montažnega sistema za površinsko odvodnjavanje, je potrebno izbrati takšnega proizvajalca, da je možno poleg linijskih požiralnikov, nabaviti tudi dodatne elemente:

  • peskolove za iztok iz linijskega požiralnika v kanalizacijo ali ponikovalnico,
  • detajle priključkov na kanalizacijo s smradnimi zaporami.

Na splošno lahko rečemo, da je pri nas zadnje čase vse bolj prisotna uporaba montažnih sistemov na področju površinskega odvodnjavanja. čas vgradnje montažnih sistemov je v primerjavi z monolitnim sistemom krajši. Tudi cenovno ni bistvene razlike med obema sistemoma. Pri monolitno izdelanem kanalu, moramo v ceno vključiti tudi delo, potrebno za opaženje in razopaženje, okvir, čas izvedbe in čas uporabe po vgradnji.

 
Vir:
01. januar 1970
 
 
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...