Podporne konstrukcije iz armirane zemljine

Tovrstne konstrukcije so posebej primerne, ko je potrebno s podporno konstrukcijo varovati nasip.
Podporne konstrukcije iz armirane zemljine

 

V nasip lahko namreč sproti z vgrajevanjem plasti nasipne zemljine, vgrajujemo še armaturne trakove ali mreže. Poznamo dve skupini takih konstrukcij:

Obložne AB plošče s sidrnimi trakovi
Tovrstna konstrukcija ima izgled podoben betonskim podpornim zidovom, le da je betonska obloga tanka (10 - 15 cm) in predstavlja le vidni zaključek konstrukcije ter zaščito proti eroziji. Nosilni element so kovinski, redko plastični armirni trakovi (lahko tudi plastične mreže). Konstrukcija je gibka, omogoča hitro gradnjo in je od ustreznega težnostnega zidu do 25% cenejša. Omogoča široko področje uporabe, predvsem pa jo uporabljamo pri gradnji priključnih cestnih nasipov na objekte v pogojih omejenega prostora, saj omogočajo gradnjo nasipa z vertikalno brežino. Tak nasip je izvedljiv pri dobro nosilnih temeljnih tleh (stabilnost!).
Različno oblikovane čelne plošče omogočajo različen izgled konstrukcije.

Geomreže ali geotekstil brez obložnih plošč
Kjer izgled brežine ni pomemben ali je zaželeno, da ni betonski, je mogoče izgraditi nasip s strmo brežino brez obložnih plošč samo z armiranjem zemljine. V takem primeru namesto trakov uporabljamo geotekstil (polst, filc in podobno) ali geomreže (plastične mreže).
Tako izoblikovana strma brežina nasipa (45 do 75°) se zaraste in ozeleni. Tudi v tem primeru je nujno preveriti stabilnost temeljnih tal pod nasipom s strmo brežino.

 

vir: skipta za Geotehnične gradnje, FGG Ljubljana
      objavljeno z dovoljenjem doc.dr. Janka Logarja

 
Vir:
02. februar 2016
 
 
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah