Ostrešje mora biti pripravljeno za sončno elektrarno

Posledice slabega načrtovanja in nestrokovno opravljenega dela se kaj hitro pokažejo, če ne prej, ob močnejših neurjih.
Ostrešje mora biti pripravljeno za sončno elektrarno
   
To velja tako za novogradnje kot sanacije, še zlasti ker na strehe vedno pogosteje nameščamo dodatne elemente, kot so sprejemniki sončne energije in fotovoltaični moduli.
 
V kakšnem stanju je ostrešje, običajno preverimo, ko se lotimo menjave kritine. Takrat to tudi najlaže storimo, saj v večini primerov odstranimo staro kritino. Če je les ostrešja poškodovan, je treba zamenjati vse poškodovane dele, ne glede na vzrok poškodb (insekti, zamakanje, preobremenitve), saj vsaka poškodba zmanjšuje njegovo nosilnost. Če smo izbrali novo kritino, ki je težja od stare, in če nameravamo spreminjati konstrukcijo ostrešja, kar vpliva na njegovo trdnost in nosilnost, je nujna izdelava načrta s statično presojo.
 
Pred namestitvijo sončne elektrarne na obstoječo streho je treba preveriti starost in kakovost obstoječe kritine ter kakovost in jakost strešnih nosilcev. Če statik izračuna, da obstoječa konstrukcija ni dovolj močna, se predvidijo in vgradijo dodatni nosilci (kovinski ali leseni), vendar je teh primerov bolj malo. Na streho nameščeni fotonapetostni moduli sicer pomenijo dodatno obremenitev strehe in strešne konstrukcije, vendar je ta razmeroma majhna v primerjavi z drugimi obremenitvami. Poleg tega je večina ostrešij načrtovanih tako, da dodatne ojačitve niso potrebne. Je pa treba preveriti druge elemente na strehi, kot so dimniki, zračniki in antene. Nosilnost strešne konstrukcije mora projektant preveriti tudi pri novogradnji.
 
Za vse vrste kritine
Sončno elektrarno lahko namestimo na vse vrste kritine, le da je pri nekaterih potrebnega več znanja in spretnosti za pritrditev nosilcev podkonstrukcije. Ta je sicer potrebna za klasične fotonapetostne module, medtem ko so moduli integrirane sončne elektrarne pritrjeni neposredno na zunanjo površino panela in dodatna podkonstrukcija ni potrebna. Je pa treba za različne vrste kritine uporabiti ustrezne nosilce in pritrdilni material.
 
Toplotna izolacija ne predstavlja težav za sončno elektrarno, torej lahko uporabimo izolacije v skladu z veljavnimi predpisi in standardi. Vsaka elektrarna pa potrebuje zračni most za optimizacijo delovanja!
 
Sprejemniki sončne energije oziroma kolektorji za ogrevanje sanitarne vode in podporo ogrevanju so za streho manjša obremenitev kot sončna elektrarna, saj je skupna teža solarnega sistema manjša od betonske ali opečne kritine. Kljub temu je treba pred njihovo namestitvijo preveriti, kako sta ohranjeni kritina in lesena konstrukcija, pozabiti pa ne smemo niti na druge strešne elemente. Ovira za namestitev kolektorjev pa je lahko drevo v bližini hiše, ki čezmerno senči streho, ...
 
Zelo pomembno je, da so kolektorji pravilno nameščeni in pritrjeni po navodilih proizvajalca. Vgradni kolektorji se privijačijo na strešno konstrukcijo, pri čemer je treba natančno obdelati stik med kritino in obrobo kolektorja, saj le tako lahko preprečimo zacejanje vode. Pri zunanjih pa se za vrsto nosilnega materiala odločijo glede na vrsto kritine – za strešnike so priporočljive kljuke, za jeklene kritine je priporočljivo uporabiti vijake, pojasni sogovornik in še enkrat poudari, da morajo biti nosilni elementi pravilno nameščeni, pri čemer ne smejo pritiskati na kritino, sicer ta lahko tudi razpoka.
   


Na spodnji povezavi si oglejte video prezentacijo v angleškem jeziku. V njej preprost lastnik nepremičnine v Kaliforniji opisuje, kako se je z majhnim vložkom (cca 180 €) "električno osamosvojil".
HomeMadeEnergy
 
Vir:
20. julij 2012
 
 
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...