Odvod zajezene vode

Ob dolgotrajnem deževju ali zelo močnem nalivu voda prepoji zemljo na vrtu.
Odvod zajezene vode

 
Proces povečujejo še ilovica, glina ali skale, saj preprečujejo, da bi voda pronicala v zemljo. Krajši čas ostaja voda na vrhu tudi tedaj, če s ploščami prekrita dvorišča in poti nimajo pravega nagiba, da bi voda lahko odtekala.
Povsod, kjer je možnost, da se bo voda zadrževala dalj časa, moramo izvesti posebne ukrepe:pravilne nagibe zemljišča, drenažo, parapetne zidce in prage pri kletnih stopnicah ter svetlobnih jaških.

gradimo voda

Posledice napak
Pomanjkljivosti se, žal, pokažejo šele tedaj, ko je že prepozno. Že kratkotrajen močan naliv lahko povzroči, da voda preplavi dvorišče in zalije tudi klet.
Po nagnjenem zemljišču voda teče proti hiši kot hudournik, s seboj nosi blato in pesek ter celo spodjeda temelje in zunanje zidove. Poškodbe na hišah niso vedno velike, vendar pa poplavljena klet povzroča dovolj jeze.

Odprava napak
Na nagnjenih zemljiščih predvidimo na zgornji strani objekta oporne zidove, ki zadržujejo na površini odtekajočo vodo. Terasasto obdelano zemljišče zadržuje vodo in omogoča da pronica v zemljo.
Zelo pomembne so tudi rastline, ki jih posadimo po nagnjenem zemljišču. Te zadržujejo tok vode in preprečijo, da bi se zemljišče utrgalo.

gradimo voda2

Kletne svetlobne jaške in izpostavljene vhode obdamo z zidci in s pragi; svetlobne jaške lahko obzidamo s kamnom. Osnovno pravilo pa je, da na vseh izpostavljenih mestih poskrbimo za čim hitrejše odtekanje vode.

 
Vir:
30. november -0001
 
 
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad