Ni najprimernejšega ogrevalnega sistema?

Ogrevalni sistem stavbe je preveč pomemben, da bi se ga lotevali brez kakovostne projektne naloge - izbira ogrejevalnega sistema je odvisna od tehnologije gradbenega objekta in njegovih toplotnih značilnosti.
  
"Izbira najustreznejšega ogrevalnega sistema je odvisna od tehnologije gradnje objekta in njegovih toplotnih značilnosti, pomembna dejavnika pa sta tudi funkcija objekta in režim njegove uporabe," pravi mag. Miha Praznik iz Centra za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo na Gradbenem inštitutu ZRMK.
 
"Kakovost in ekonomičnost ogrevanja objekta nista odvisni samo od kotla, ampak predvsem od zasnove in izvedbe celotnega ogrevalnega sistema," pravi Praznik.  "Izbira najustreznejšega ogrevalnega sistema je odvisna od tehnologije gradnje objekta in njegovih toplotnih značilnosti, pomembna dejavnika pa sta tudi funkcija objekta in režim njegove uporabe," zatorej je pri projektiranju ogrevalnega sistema v stanovanjskem ali poslovnem objektu potrebno največ pozornosti nameniti vsebinski zasnovi projektne naloge, brez katere se po Praznikovih besedah gradnje ogrevalnega sistema ni priporočljivo lotevati.
 
Brez projektne naloge bomo po Praznikovih besedah pri načrtovanju koncepta ogrevanja stavbe prepuščeni projektantu in njegovim idejam, ki so pogosto "skope" ali pa nimajo elementov interdisciplinarnosti in zato za investitorja pogosto niso sprejemljive. "Bistvena je dobra informiranost investitorja ter komunikacija med arhitektom, strojnikom in drugimi strokovnjaki, na podlagi katere je izdelan kakovosten projekt. Ko tega imamo, izvedba ni več tako težavna," pravi Praznik in dodaja, da graditeljem družinskih hiš pri novogradnjah ali sanacijah objektov z idejnimi zasnovami pomagajo tudi v pisarnah Ensvet, ki so namenjene energetskemu svetovanju (www. gi-zrmk.si/ensvet.htm). "Za večje investicije v stanovanjskem ali poslovnem sektorju pa so na trgu že nekaj časa na voljo ciljno usmerjene svetovalne storitve - denimo študije izvedljivosti investicij na objektih, ki vodijo v učinkovito rabo energije ali uporabo obnovljivih virov energije," razlaga Praznik.
 
Končno besedo ima vedno investitor
Izbira najustreznejšega ogrevalnega sistema je odvisna od tehnologije gradnje objekta in njegovih toplotnih značilnosti, pomembna dejavnika pa sta tudi funkcija objekta in režim njegove uporabe. Naloga svetovalca ali projektanta je, da investitorja seznani s prednostmi in slabostmi posameznih sistemov, investitor pa se nato sam odloči, katerega bo izbral. "Po izboru sistema naj načrtovalec racionalno projektira sistem ogrevanja in/ali hlajenja, pri čemer rezerve v zmogljivosti sistema niso več zaželene - tako z vidika investiranja kot tudi z vidika nepotrebne opremljenosti stavbe s presežki instalacij," poudarja sogovornik. Najprimernejšega sistema za posamezen tip stavbe ne more biti. Stavba in instalacije so namreč med seboj tesno prepletene, pri izboru pa je najpomembnejša odločitev investitorja. ki najbolje ve, kakšno razmerje med bivalnim udobjem in uporabo objekta na eni ter stroški investicije v sistem na drugi strani mu najbolj ustreza. "Rešitve sistemov ogrevanja in hlajenja za proizvodne objekte, nakupovalna središča in objekte za druge namene so zelo specifične in izrazito vezane na funkcijo, režim uporabe in zahteve glede uporabnikov in so lahko zato precej netipične," pravi Praznik.
 
Nujen sistem prezračevanja
"Pri nizkoenergijskih stanovanjskih stavbah se obvezno uporablja kombinacija sistema ogrevanja in centralnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka. Pri tem je nizkotemperaturni toplovodni sistem ogrevanja najpogosteje ploskovni, pri čemer talni sistem omogoča samo ogrevanje, stenski pa poleg ogrevanja tudi hlajenje. Sistem prezračevanja z minimalno zmogljivostjo vstopnega zraka je nujen zaradi doseganja večje energetske učinkovitosti ter, kar je še pomembnejše, zaradi doseganja kakovosti zraka v sodobnih zrakotesnih stavbah. V novejših pasivnih stanovanjskih, javnih ali poslovnih stavbah, kjer je investitor pripravljen vložiti več sredstev v celostno arhitekturno rešitev, izboljšano toplotno zaščito ovoja stavbe in sodobno stavbno pohištvo s trojnimi zasteklitvami, običajne strojne instalacije ogrevanja niso več potrebne, saj vso potrebno toploto za ogrevanje in tudi hlad za poletno hlajenje dovedemo v prostore objekta že z manjšo količino zraka s sistemom centralnega prezračevanja," pojasnjuje sogovornik.
 
Talni in stenski ogrevalni sistem
Toplotna oddaja talnega ali stenskega sistema je odvisna predvsem od temperature ogrevalnega medija. Po eni strani želim si, da je čim nižja, saj omogoča večjo učinkovitost delovanja kurilne naprave (prednosti kondenzacijskih tehnologij) ali toplotne črpalke (višje grelno število), prav tako pa tudi sprejemniki sončne energije za porabnike na nižjih temperaturah letno proizvedejo tudi 50 ali celo 100 odstotkov več energije, kot bi je sicer. "To dokazuje pomen interdisciplinarnosti načrtovanja, saj stavba z dobro toplotno zaščito potrebuje ogrevalni medij na nižji temperaturi in hkrati manjši ogrevalni sklop, prav tako se investicija v solarni sistem za podporo ogrevanju hitreje povrne. Temperatura ogrevalnega medija pa je navzgor omejena z dopustno površinsko temperaturo tal ali stene," pravi sogovornik. Opozarja, da so se pred desetletji pojavljale težave s talnimi sistemi, ki niso bili pravilno načrtovani ali pa so investitorji varčevali pri nakupu regulacije. Sistem je imel tako omejeno toplotno oddajo na površino vgrajenih instalacij ogrevanja. V sodobnih stavbah te omejitve skoraj ni več, saj prostori potrebujejo dovod toplote, ki je nižji od takšne vrednosti. "V starih stavbah brez toplotne zaščite ali tistih s slabo zaščito pa talni sistem ni priporočljiv že z investicijskega vidika, saj ga je treba kombinirati denimo z radiatorskim sistemom," pravi Praznik in investitorjem svetuje, naj v takšnih primerih predhodno izboljšajo toplotni ovoj stavbe, saj si bodo tako dolgoročno zagotovili večje bivalno ugodje v prostorih s toplejšimi stenami ter nižje obratovalne stroške stavbe.
 
Načrtovanje, obnova in vzdrževanje: Mogoči so ogromni prihranki
Mag. Miha Praznik pravi, da je ogrevalne sisteme laže projektirati za novogradnje kot za starejše objekte, saj pri novih objektih investitorja in načrtovalcev ne omejuje obstoječe stanje objekta. "Zaradi tega so sistemi v novih objektih praviloma ekonomsko in energetsko racionalnejši. Pri projektiranju novega sistema za obstoječo stavbo pa lahko ob predhodnih ukrepih celostne toplotne zaščite stavbe učinkovito zmanjšamo toplotne izgube, običajno za faktor 3 do 4, v primeru tehnologij za sanacijo v pasivnem standardu pa celo do faktorja 10 glede na obstoječe stanje. Pri takšnih rezultatih predhodne sanacije dosežemo tudi večjo svobodo pri izbiri tehnologij ogrevanja, hlajenja in prezračevanja. V tujini so že pred leti začeli uvajati sanacije stavb, ki so dosegale faktor 10. Posledica tega je, da zdaj že kar nekaj dežel v Nemčiji in Avstriji zahteva pri sanacijah vseh javnih stavb doseganje tega standarda," poudarja Praznik in dodaja, da so s prenosom teh znanj na Gradbenem inštitutu ZRMK začeli že pred leti, zdaj pa se prvi takšni projekti izvajajo že tudi pri nas.
 
Pri sodobnih sistemih je treba redno menjati filtre
Vzdrževalna in servisna dela so po besedah mag. Mihe Praznika odvisna od sistema ogrevanja in ogrevalnega sklopa. Nekaj enostavnih ukrepov so bili lastniki manjših stanovanjskih stavb vajeni opraviti sami ob začetku ogrevalne sezone, saj jih je šumenje v radiatorjih ali njihova delna ogretost spomnila na odzračevanje ogrevala, debela plast v kurišču pa na čiščenje kurišča in dimnika. Seveda so lahko za odpravo teh napak poklicali za to usposobljeno osebo, serviserja gorilnika, dimnikarja in podobno. Pri sodobnejših stanovanjskih stavbah s sistemi prezračevanja pa je v navodilih proizvajalca določena tudi pogostost zamenjav različnih filtrov (potrošni material), kar lastnik lahko opravi tudi sam.
 
Prispevek je povzet s spletne strani Financ in je dostopen tukaj.
 
 
02. oktober 2007
 
 
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!