Neznanje izvajalcev je (pre)drago za investitorja

Redna praksa današnjega časa je, da investitorji izbirajo izvajalce npr. gradbenih del izključno glede na ponujeno ceno, obenem pa si ne zagarantirajo odgovornega in usposobljenega nadzornega, ki bi jim hkrati zagotovil, da bi dobili pričakovano trajno kvaliteto.
Neznanje izvajalcev je (pre)drago za investitorja

  
Naj opozorimo na eno od večjih napak, ki se redno ponavlja na naših gradbiščih, in sicer uporaba neustrezne toplotne izolacije na zasutih, npr. kletnih stenah.

Neustrezna izolacija v zemlji, vlagi ali celo vodi izgublja toplotno izolacijske lastnosti, torej z leti izgubi svojo osnovno vlogo. Zaradi neznanja izvajalci kljub enaki ceni ustreznega tipa proizvoda nabavljajo in vgrajujejo bolj vodovpojne izolacije, kot je s standardi dovoljeno.

Za uporabo v vlažnem okolju so ustrezne le redke toplotne izolacije. To so izolacije iz penjenega stekla v ploščah in nekatere izolacije iz ekstrudiranega polistirena z gladkimi površinami. Le redki proizvajalci toplotnih izolacij imajo pridobljeno tudi dovoljenje za uporabo pod nivojem podtalnice, ki izvajalcem, pa seveda investitorju, garantira pričakovano učinkovitost. Sanacije pod zemljo so praktično nemogoče brez enormnih stroškov, zato je pozornost projektantov in nadzornih na mestu. Proizvajalci, predvsem slovenski proizvajalci, so vedno pripravljeni brezplačno svetovati v cilju kakovostne gradnje, saj niti projektanti, niti nadzorni, kaj šele izvajalci ne morejo brezhibno osvojiti znanja iz neštetih strokovnih področjih v gradbeništvu, še posebej v času velikih sprememb v načinu gradnje, kot je pripravljalno obdobje za gradnjo skoraj nič energijskih objektov.

Teoretično se približujemo skoraj nič energijski stavbi, v mnogih primerih pa se v praksi vse izjalovi. Kakovostni izvajalci, ki si dovolijo upoštevati strokovne informacije, pa so verjetno tisti, ki jih bodo investitorji naprej priporočali tudi za sodobno energijsko učinkovito gradnjo. Izpostavimo jih in priporočajmo. Poznate kakšnega v Sloveniji? Naredimo uslugo bodočim investitorjem in dobre projektante in izvajalce omenimo v komentarju na našem FB zidu.

Spodbujajmo kvaliteto od projekta do izvedbe za povrnitev nekdaj visokega nivoja gradbeništva na naših tleh.

Napis je več kot zgovoren:


"Grenak okus slabe izvedbe ostane še dolgo po tem,
ko je sladek okus nizke cene že zdavnaj pozabljen."

 


avtorica prispevka:
Marjeta Vide Lutman (dosegljiva na LinkedIn),
FIBRAN NORD d.o.o.

 
Vir:
15. april 2015
 
 
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ