Ne gre za kozmetiko, gre za energetsko prenovo

Med ukrepi za zmanjšanje porabe energije naj bo na prvem mestu ovoj stavbe
Ne gre za kozmetiko, gre za energetsko prenovo
  

Pomlad je že tu in marsikdo v tem času, ko stanovanja in hiše ogrevamo manj kot v zimskih mesecih, potegne črto pod stroški za ogrevanje v minuli zimi. In marsikdo prav zaradi visokega zneska pod to črto začne razmišljati, kako ta strošek v prihodnjih letih znižati. Hišo ali stanovanje bo treba, če želimo znižati stroške, prenoviti.

Pri tem je posebno pomembno vedeti, da si ukrepi energetske sanacije sledijo po logičnem in tehnično izvedbenem zaporedju. Logično je, da se najprej omeji poraba energije, šele potem pa se urejajo kurilne naprave in vključujejo obnovljivi viri energije. Običajno si investitorji težko privoščijo, da bi naenkrat izpeljali celotno naložbo v prenovo, zato je smiselno ukrepe razdeliti v vsebinske sklope. Najprej mora biti na vrsti ovoj stavbe.

Ukrepi energetske sanacije ovoja stavbe

Potrebujemo kakovostna okna, vzporedno z menjavo oken pa se izvaja še sanacija fasadnih površin. Neizolirane ali premalo izolirane zunanje stene je treba obleči v ustrezno izolacijo. Ukrep sanacije ovoja stavbe je tudi izolacija strehe - ravne strehe, mansarde ali, pri neizkoriščenih podstrešjih, zadnje plošče na podstrešju. Ne pozabimo na tla na terenu, ki jih je prav tako treba dobro izolirati, če imamo neogrevane kleti ali garaže, lahko izoliramo tudi strop v prostorih, ki mejijo na prvo ogrevano nadstropje.

Kakšno izolacijo izbrati

Na trgu je na voljo več vrst izolacije z zelo podobnimi učinki toplotne izolativnosti. To, kar materiale razlikuje, pa so zlasti požarni in zvočni vidik ter paroprepustnost. Pri energetski sanaciji je seveda primarni namen varčevanje z energijo, vendarle pa si z enim ukrepom lahko ob primerni izbiri izolacije zagotovimo še požarno varnost objekta, ugodno bivalno mikroklimo ter zvočno izolativnost.

 
Vir: Finance
19. april 2012
 
 
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti