Navodila za zidanje z betonskimi zidaki

Preprosta navodila za zidanje z betonskimi zidaki
Navodila za zidanje z betonskimi zidaki
    
Zidaki so proizvedeni skladno z standardom za betonske zidake SIST EN 773:2004. Ta standard predpisuje dimenzijska odstopanja, tlačno trdnost in ostale karakteristike, kot so vodovpojnost ali zmrzlinsko odpornost.

Za zidanje se smejo uporabljati malte, ki so pripravljene skladno s standardom SIST EN 998-1:2004 in betoni, skladni s standardom SIST EN 206-1, z obvezno uporabo nacionalnega dodatka  SIST 1026.

Izjemoma se uporabljajo tudi malte ali betoni pripravljeni na gradbišču, vendar je pri tem potrebno upoštevati vsa pravila za pripravo in nego betona oziroma malt.

Posebna pozornost velja pri pripravi malt in betonov v posebnih pogojih, ko so temperature pod 5 °C ali nad 30 °C. V teh primerih moramo zagotoviti, da temperatura svežega betona ne pade pod 8 °C in ne preseže 30 °C. Prav tako moramo zagotoviti ustrezno nego vgrajenega betona, oziroma betonskekonstrukcije.

Pri zidanju moramo upoštevati ustrezne preklope zidakov, najbolje 1/4 : 3/4. Tolerance zidanih zidov so določene z maksimalno 20 mm na 10m zidu ali 5mm na tekoči meter, ter 20 mm na 2,5 m višine zidu. Pri vgrajevanju betona ne sme prihajati do zračnih žepov v konstrukciji.
 
Pri zidanju opornih zidov in ograj ne smemo pozabiti na ustrezno hidroizolacijo, da preprečimo poškodbe, ki bi lahko nastale z vdorom vode v konstrukcijo, prav tako zmanjšamo možnost nastajanja solitra.
 
Za vsako nosilno konstrukcijo je potrebno pridobiti statični izračun konstrukterja.
 

Temelje izdelamo iz kvalitetnega betona, po SIST EN 206 vsaj C16/20, XC1, Cl=0,20, Dmax=32, (ali boljšega). Širina in globina temelja ter morebitna armatura sta odvisni od več dejavnikov, zato predlagamo pridobitev projekta. (Vrsta konstrukcijskega elementa, klimatska cona, višina, kvaliteta zemljine, pobočja,…) Na temelje obvezno položite hidroizolacijo, da preprečite kapilarni dvig in s tem mokrenje zidu.
 

Za zidanje z cepljenimi zidaki veljajo enaka pravila zidanja kot za ostale zidake. Pri zidanju brez horizontalnih fug upoštevajte višinsko toleranco zidakov, kjer lahko posamezen zidak odstopa + - 3 mm po višini.
 
 
Zidaki so primerni za izdelavo armiranih zidanih zidov. Armiranje je možno v horizontalni in vertikalni liniji.
 

Zaključne okrasne kape postavljamo na gradbeno lepilo, lahko pa jih postavljamo tudi na cementno malto. Stike med kapami zapolnimo z gradbenim lepilom.
 
Povzeto iz Navodil za zidanje ograjnih betonskih zidakov podjetja Kogram IGEM d.o.o..
 
Vir:
17. avgust 2010
 
 
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje