Nasveti o gradnji dimnika

Dimnik se pogosto in upravičeno imenuje motor ognjišča.
Nasveti o gradnji dimnika
       
    

Če pazljivo pogledamo, tvori dimnik s kotlom toplotni stroj, ker podobno motorju z notranjim zgorevanjem pretvarja toplotno energijo v mehansko.
Glavna naloga dimnika je zanesljiv odvod dimnih plinov iz kurišča v atmosfero, ter istočasno (pri nekaterih vrstah kotlov) skrbi tudi za dovajanje potrebne količine zraka za zgorevanje v kurišče.

Previdno ob gradnji dimnika
Če želimo pravilno načrtovati in postaviti dimnik iz kateregakoli materiala in za kakršen koli namen, moramo upoštevati več dejavnikov. Čeprav je na prvi pogled videti zelo preprost, je dimnik zahtevna in zelo občutljiva naprava, ki je poleg statičnih, izpostavljen tudi kemičnim in toplotnim obremenitvam, ki so največkrat strogo individualne.

Upoštevajmo vse dejavnike - se izplača

Intenzivnost teh obremenitev je odvisna od konstrukcije priključenih kotlov, vrste goriva, tipa dimnika in cele vrste dejavnikov povezanih z lego dimnika v objektu in glede na sosednje objekte, konfiguracijo terena, vegetacijo itd. Tudi najmanjše neupoštevanje katere od teh komponent, pogosto povzroči slabo delovanje dimnika. Na te vplive so sploh občutljivi kotli z atmosferskim načinom delovanja, saj pri teh vlek v dimniku premaguje tudi upore v kotlu in skrbi za dovod zraka za zgorevanje. Dimniki so elementi stavbe, ki morajo delovati, sicer izgubijo svoj pomen.Postavljeni naj bi bili v notranjosti objekta, saj na ta način niso izpostavljeni pretiranemu ohlajanju.

Prava izbira lege

Najbolj neugodno je postavljati dimnik ob zunanji steni zgradbe, ker je s tem po celotni dolžini izpostavljen nizkim zunanjim temperaturam. Enako velja tudi za dimnike postavljene v fasadnih zidovih. Razlog zato so dodatni ukrepi, ki jih moramo upoštevati zaradi različnih temperaturnih dilatacij objekta in konstrukcije dimnika. Najbolje je, če so postavljeni blizu slemena objekta, saj je takrat samo majhen del dimnika nad streho oz. v neogrevanem področju, istočasno pa je zagotovljena tudi največja gradbena višina dimnika in s tem največji vlek v dimniku. Ker lahko pri pretoku zračnih mas preko strehe nastanejo močni vrtinci (turbulence), ki kvarno vplivajo na delovanje dimnika, je takšna lega najugodnejša tudi s tega stališča.

Sleme objekta in vrsta dimnika

Načrtovanje dimnika blizu kap-nega dela strehe ima mnoge slabosti, tako izvedbene, kot tudi v smislu delovanja dimnika. Zaradi pravil o potrebni višini dimnika nad streho glede na sleme objekta, ki jih moramo pri gradnji upoštevati, je v takšnih primerih le-ta nižja, manjši pa je tudi statični vlek. Pri večjem naklonskem kotu strehe in prečni širini objekta mora biti dimnik zato pozidan veliko višje nad streho, da sploh zadostimo tem pravilom. Takšen dimnik pa je zaradi daljše obzidave kljub manjši višini dražji, kvarno vpliva na izgled strehe oz. objekta, velikokrat pa ga je potrebno zaradi velike proste višine s posebnimi ukrepi tudi dodatno statično ojačati.

Potrebna zaščita pred snegom

Nevarnost za porušitev takšnega dimnika pa niso le potresi ali močni vetrovi, veliko pogostejša nevarnost je zdrs snega v zimskem času, zato je potrebno za takšnim dimnikom postaviti tudi dodatno število snegobranov.

Pri sami izvedbi dimnika je potrebno paziti tudi za ustrezno izvedeno odvodnjavanje "zalednih" vod z mest, kjer največkrat prihaja do zamakanj. Na zgornji sliki je prikazana ena izmed izvedb - z izdelano strešino.

Dimnik prej kot ostale instalacije za ogrevanje

Ker v fazi načrtovanja gradnje pogosto graditelji ne vemo s kakšnim gorivom se bomo ogrevali, ali kakšne vrste kurišče bomo imeli priključeno, je zelo pomembno izbrati dimnik, ki bo s svojo konstrukcijo in kako-vostjo ustrezal vsem pogojem, katerim je lahko dandanes izpostavljen. Za zagotavljanje dolgoročno varnega obratovanja, morajo biti sodobni dimniki: - požarno varni in konstrukcijsko stabilni - uporabni za vse vrste goriv - odporni proti kislinam - temperaturno obstojni - neobčutljivi na vlago - odporni na spojine halogenih elementov

   
In za tokrat le še nasvet nekoga, ki si je že odgovoril na vprašanja, ki mučijo novo-graditelje pred začetkom gradnje. "Dimnik spada med osnovne konstrukcijske elemente stavbe, kot so temelji, hidroizolacije, zidovi, strešna konstrukcija. Zato slabo načrtovanje ali varčevanje pri teh elementih pogosto in zelo kmalu povzroča glavobol, stres in zelo drage sanacije.

Zato pri gradnji dimnika ne delajte kompromisov - izberite najboljše!

" •
  
Vir: http://varcevanje-energije.si

 
Vir:
18. julij 2011
 
 
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!