Napušč

Stari mojstri so se pri izbiri konstrukcije odločali po izkušnjah. V moderni arhitekturi so mnoge konstrukcijske rešitve prešle v pozabo, vendar pa še vedno velja, da mora streha zaščititi stavbo pred vremenskimi vplivi.
Napušč

 

Velik napušč ščiti fasado in zgornji del hiše ne samo pred dežjem, temveč tudi pred soncem in s tem posledično povečanjem temperature v notranjosti stavbe. V modernem oblikovanju mnogi načrtovalci zanemarijo napušč in s tem kljub domnevno dobri arhitekturi veliko tvegajo pri rešitvi konstrukcije.

gradimo napusc

Posledice napak
Pri hišah brez napuščev so poškodbe fasad zaradi vlage zelo pogoste. Ob nalivih voda neovirano prodira skozi kap in okenske ter vratne podboje. Fasada je izpostavljena vremenskim vplivom, zato je zemlja ob hiši bolj vlažna kot pri hišah z napušči. Vlaga prodira v zunanje zidove skozi majhne odprtine in rege ob stikih gradbenih elementov. Okna in vrata na fasadah moramo pogosteje ter skrbneje obnavljati.

Odprava napak
Že pri načrtovanju moramo upoštevati tveganje zaradi opuščanja napušča. Priključke drugih gradbenih elementov na fasado moramo zato skrbneje izdelati in pri tem upoštevati posebne pogoje izdelave. Napušč sicer lahko izdelamo kasneje, vendar moramo upoštevati določene spremembe v statiki konstrukcije.

gradimo napusc2

 
Vir:
30. november -0001
 
 
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje