Napake pri vgradnji oken - 1.del

Mirno lahko rečemo, da na slovenskem trgu ni slabih oken, saj so investitorjem na voljo kakovostni izdelki, s katerimi je mogoče doseči različne stopnje energijske varčnosti. Žal se pri njihovi vgradnji prepogosto dogajajo napake, zaradi katerih nastanejo toplotni mostovi. Posledica je plesen, ki se prej ali slej razvije v prostorih in občutno poslabša kakovost bivanja.
Napake pri vgradnji oken - 1.del
 


V notranjost zidu pomaknjena okna
Napaka: Pri menjavi oken iz tega ali onega raz­loga novih oken ni mogoče vgraditi v ravni liniji z zunanjim zidom, žal pa se to vse prepogosto dogaja tudi pri novogradnjah, za kar sta edina razloga bodisi neznanje bodisi površnost. Oboje se kaže tudi v slabem tesnjenju stikov med okenskim okvirjem in konstrukcijo. Posledica so nesmiselne in nepotrebne težave zaradi toplotnih mostov.

Rešitev: Z montažo stavbnega pohištva v ravni liniji z zidom se izognemo vsem težavam zaradi toplotnih mostov. Špalete namreč lahko izdelamo s toplotnoizolacijskim materialom (v enaki debelini), s katerim bomo izdelali toplot­ni ovoj celotne hiše. Pomembno je, da so vsi stiki med okenskim okvirjem in konstrukcijo (zunanjim zidom) dobro zatesnjeni, pa naj bo okno vgrajeno na klasični način ali po smernicah RAL, kar priporočajo strokovnjaki. Na mestih, ki niso dodobra zapolnjena s tesnilno maso, bomo namreč imeli velike ventilacijske in toplotne izgube.
Tesnilni trakovi niso za okras
Napaka: Nenadzorovanim toplotnim izgubam na mestu vgradnje oken se izognemo z montažo po smernicah RAL, katere bistvo je tesnjenje v treh ravneh oziroma izdelava notranje vodotesne in paroneprepustne ovire, zunanje paroprepustne ovire ter vmesne toplotne in zvočne izolacije. Pri tem se uporablja tesnilna folija, ki jo je treba nalepiti na zunanji in notranji rob okenskega okvirja, preden ga namestijo v gradbeno odprtino. Včasih pa mojstri – zaradi površnosti ali neznanja – pozabijo nalepiti folijo na zunanji rob okenskega okvirja, kar se vidi tudi na eni izmed zgornjih fotografij. Zaradi manjkajoče zunanje paroprepustne ovire vlaga, ki bi se iz katerega koli razloga pojavila v stiku med oknom in konstrukcijo, ne bo mogla neovirano prehajati na zunanjo stran in bo začela kondenzirati na stikih na notranji strani, na teh mestih pa se bo prej ali slej pojavila plesen.

Rešitev: Okenski okvir bi morali odstraniti iz gradbene odprtine in tesnilno folijo nalepiti tudi po zunanjem robu okvirja. Ker pa je stik med okvirjem in zidom z notranje strani že zapolnjen s poliuretansko peno, ne preostane drugega, kakor da mojstri poskušajo popraviti napako tako, da tesnilno folijo čim bolj natančno prilepijo na zunanji rob že vgrajenega okenskega okvirja. Reža je majhna, zato so potrebni tanki prsti, potrpežljivost in natančnost. Robove folije na koncu prilepijo na zunanjo površino špalet s posebno lepilno tesnilno maso.
Nujna toplotna izolacija preklad
Napaka: Menjava oken je eden prvih ukrepov za zmanjšanje toplotnih izgub. A če ji ne sledi še izvedba toplotne izolacije fasade, bo okenska betonska preklada postala velik toplotni most, ki bo vzrok velikih toplotnih izgub, da plesni v bivalnih prostorih sploh ne omenjamo.

Rešitev:
Toplotna zaščita je nujna na vseh prekladah, tudi okenskih. Težavo rešimo z desetimi centimetri izolacije iz ekspandiranega polistirena na prekladi, ki mora biti nanjo sidrana. Če nimamo toliko prostora, na opaž pred betoniranjem preklade na zunanji in spodnji strani namestimo dva do pet centimetrov toplotne izolacije in tako izničimo toplotni most. Najboljša rešitev pa je, seveda, izvedba toplotnoizolativne fasade.


Ne spreglejte nadaljevanja napak pri vgradnji oken.

vir: deloinodm.si
 
Vir:
16. maj 2016
 
 
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje