Napake pri napačnem načrtovanju temeljev

Temelji prenašajo težo objekta na zemljišče.
Napake pri napačnem načrtovanju temeljev

Če so temeljna tla preobremenjena ali če je obtežba na temelje neenakomerna, lahko pričakujemo na objektu poškodbe. Največkrat smo prepričani, da so zunanji zidovi najbolj obremenjeni, ker so najdebelejši. To pa je le izjemoma, ker je obtežba stropov na srednje zidove večja. Širino temeljev pogosto določimo iz debeline zidov, ne pa iz obtežbe na zidovih.

gradimo temelji

Mnogio mislijo, da je najvarneje, če na slabih tleh postavijo stavbo na temeljno ploščo pod celotnim tloricom stavbe. če pa pomislimo, da je tudi taka, približno 20 cm debela temeljna plošča do neke mere elastična, je razumljivo, da bo tudi v tem primeru prišlo do različnih pritiskov na tla in s tem tudi do različnih posedanj.

gradimo temelji2

Posledica napak
Na splošno iz strokovnih izkušenj lahko trdimo, da se bo pod obtežbo vsaka stavba nekoliko pogreznila. čim večji bodo pritiski na tla (seveda pomembno vlogo igra tudi kakovost zemljišča - sestava tal), tem večji bodo posedki. Vedeti pa moramo, da bo tudi pri dokaj enakomernih tleh prišlo zaradi različbnih obtežb do neenakomernih posedanj. Ker so zgradbe na splošno toga telesa, povzročajo neenakomerni posedki v zidovah in stenah razpoke.

gradimo temelji3

Odprava napak
Na že zgrajenih objektih je popravilo temeljev izredno drago in zamudno delo, ki ga je najbolje prepustiti v izvedbo strokovnjakom. Že pri načrtovanju temeljev moramo torej paziti, da dobimo pod vsemi temelji čim bolj enakomerne pritiske na tla. Le v tem primeru se bo celotna stavba posedala dokaj enakomerno in nevarnost razpok v zidovih bo manjša. Teže objekta ne moremo enakomerno porazdeliti na temeljno ploščo, zato ta v tem primeru nima nobene prednosti (razen seveda pri gradnji na slabo oz. malo nosilnih tleh kot so močvirnati predeli, ...).

 

 
Vir:
01. januar 1970
 
 
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...