Najbolj energetsko varčna in samozadostna e4 Wienerberger opečna hiša 2020

Wienerbergerjev koncept e4 hiše je korak v prihodnost. Kljub temu, da so stroški izgradnje slednje nekoliko višji (za cca 10 %), pa je prihranek toliko večji, saj hiša sama proizvaja bistveno več energije, kot je dejansko potroši.
Najbolj energetsko varčna in samozadostna e4 Wienerberger opečna hiša 2020

 
Vse potrebe za pridobivanje energije objekt proizvaja iz obnovljivih virov energije, kar vodi v pozitivno energetsko bilanco, ter nični izpust CO2 v ozračje. Iz tega sledi, da bo hiša prihodnosti v bodoče morala nuditi bistveno več, kot le streho nad glavo. Njena naloga ne bo samo zadovoljevanje vse strožjih zakonskih standardov, temveč tudi zahtev ljudi, ki so danes vse bolj ozaveščeni in želijo ravnati okolju prijazno. Z e4 konceptom Wienerberger hiše prihodnosti nam je sedaj uspelo ustvariti prihodnjo vizijo, v sedanjem času.

Omenjeni koncept hiše prihodnosti se je odločila zgraditi mlada družina v kraju Zwettl, v Avstriji. Odločili so se za izgradnjo plus energijske hiše prihodnosti, z uporabo tradicionalnih naravnih materialov ter sodobnih sistemom za ogrevanje in proizvodnjo energije. Prototip hiše že danes izpolnjuje vse standarde Evropske unije na področju energetske učinkovitosti in ničnih izpustov CO2 v ozračje.

Wienerberger pa kot vodilni na področju proizvodnje opečne gradnje sledi izzivom vse bolj ekološke gradnje ter razvija nove in drugačne koncepte energetsko učinkovitih gradenj, kot je Wienerberger e4 opečna hiša. Koncept omenjene hiše odgovarja vse bolj zahtevnim potrebam in željam strank, tudi z željo po zaščiti okolja in zagotavljanja naravne klime. e4 koncept Wienerberger hiše nam tako omogoča zdrav, energetsko učinkovit in finančno dostopen dom. Z gotovostjo vemo, da so samozadostne nizko energijske hiše tiste, ki z uporabo obnovljivih virov energije iz neposredne okolice zadovoljujejo vse omenjene standarde ter so samozadostne pri pridobivanju energije.

Značilnosti e4 gradnje
Koncept e4 gradnje temelji na 4-ih elementih: energija (energetska učinkovitost), ekologija (obnovljiva energija), emocije in zdravje (kvaliteta življenja) ter ekonomija (dostopna cena, dolgoročen prihranek). Osrednji del za zagotavljanje energetsko učinkovite gradnje po konceptu e4 hiše je inovativna in visoko izolacijska POROTHERM opeka. Tako prihranimo na celotni zunanji izolaciji, saj je ta že vgrajena v Porotherm opeko. Tovrstna opeka pa za razliko od ostale opeke shranjuje toplino in hladnost doma. Iz ekološkega vidika je težišče tovrstnega koncepta gradnje na obnovljivih virih energije, kot so sonce, toplina zemlje ali biomasa, ne pa na fosilnih izvorih energije, kot je oglje, mineralna olja ali plin. Posledično tako zmanjšamo izpust CO2 v ozračje ter potrebo hiše po primarnih energetskih virih.

  1366044432192,0

Številne raziskave so pokazale, da nemalokrat veliko več negativnih snovi vdihnemo v zaprtih prostorih in ne na ulici. Za naše zdravje je tako ključnega pomena, da so temperatura prostora, zraka in količina vlage v medsebojno uravnoteženem odnosu. Tako je opeka, kot naravni material, preprosto nenadomestljiva.

Četrto vlogo znotraj koncepta e4 gradnje pa ima ekonomija. Wienerberger hiše imajo namreč dober finančni donos, glede na vložena sredstva ter so trajna naložba.

Prednosti Wienerberger opečne hiše 2020:

  • Ekonomičnost gradnje – Porotherm Profi sistem gradnje,
  • Ekologija – ekološko sprejemljiva in biološko zdrava uporaba naravnih materialov gline ter koriščenje energetsko obnovljivih virov energije,
  • Energetska učinkovitost – izvrstne toplotne karakteristike,
  • Emocije – izjemna kvaliteta življenja v hišah, zgrajenih iz naravnih materialov gline,
  • Odpornost na potres,
  • Hitrost gradnje,
  • Možna gradnja tekom celega leta,
  • Akumulacija topline,
  • Kvaliteta celotnega sistema.

 

Wienerberger Opekarna Ormož d.o.o.

 

Wienerberger, opeka s pozitivno energijo


 

 
Vir:
01. april 2015
 
 
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti