Načini vgradnje betona

Načini vgradnje betona
Za vgrajevanje betona so danes v rabi štiri načini:
  1. ročno vmetavanje za manjše količine,
  2. nasipavanje po žlebovih (max. višina nasipa 30 cm),
  3. vlivanje po ceveh in
  4. črpanje za masovno betoniranje (do višine 5 m in dolžine 300 m).

Pomembnejše od načina vgrajevanja je zgoščevanje s katerim skušamo doseči čim bolj kompaktno maso (brez por), čim bolj homogeno sestavo v vsej masi (ne-segregacija).

Nekdanje ročno prebadanje in tlačenje je danes zamenjalo vibriranje. S hitrim povzročanjem zaporednih udarcev spravimo betonske delce v gibanje. Beton preide iz plastičnega v tekoče stanje. Z nepravilnim vibriranjem lahko dosežemo segregacijo, zato mora biti amplituda tresenja in frekvenca vibratorja vsklajena z lastno frekvenco betona. Z boljšo zgostitvijo dosežemo višjo trdnost betona. Ročna zgostitev da max. prastorninsko maso 1950 kg/m3, strojno vibriranje pa do 2030 kg/m3.

Danes poznamo predvsem naslednja vibracijska sredstva:

  1. igle, ki se potisnejo v beton,
  2. vibratorji ki se položijo na opaž,
  3. vibracijske plošče in
  4. vibratorske mize.
 
Vir:
01. januar 1970
 
 
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje