Načini oplemenitenja betona

Beton, ki ni posebno negovan, na pogled ni najlepši. "Nego" praviloma predpiše arhitekt s tem, da vpliva na obliko, strukturo ali barvo.
Načini oplemenitenja betona

          

Oblika betonskih elementov zahteva posluh za tehnologijo vlivanja v opaž in skrb za enostavno razopažanje. Najpogostejše in najenostavnejše so ploščinske oblike (ograje, rešetke...), T oblike (nosilci, rebra, kanelure. . . ) in "vlečeni profili" (votlaki, tuljave...) Z modernim vgrajevanjem (vibriranje) pa je mogoče izoblikovati tudi zahtevnejše oblike.

Struktura vidne površine betonskega elementa ima odločilen vpliv na estetiko. Uveljavile sa se nekatere površinske obdelave, čeprav terminologija še ni povsem utrjena.

GLADKA POVRŠINA nastane če predpišemo kvaliteto gladkega opaža (kovinski opaž, vezane plošče...) in določimo regularen raster stikovanja, ki ga nikoli ni mogoče povsem zabrisati.

PLITVI ODTIS dobimo z izbranimi opaži (kosmata deska, oblan opaž, letvice...) ki običajno poudarijo stikavanje sestavnih delov, Iahko pa tudi dekorativni plitvi odtis v sicer gladki površini.

GLOBOKI ODTIS je običajno povsem artistične, torej avtorske narave, zanj je potrebno izdelati posebne opaže. Takšne na mestu vlite so stene atrija med Skupščino in Maximarketom ( pokončne neregularne kanelurne‚), fasadne plošče nekaterih stanovanjskih stolpnic v Ljubljani (regularne kanelure), fasadne plošče banke v Kranju itd: (vse prof. Ravnikar ).

PRANA POVRŠINA nastane tako, da še svežo površino betona posujejo z izbranim agregatom, nakar se z vodnim curkom odstrani cementno , mleko s površine. Pokaže se "peščena" površina v barvah, ki jih ne zastira cementno mleko. (Beton je seveda v celotnem prerezu lahko iz izbranega agregata). Poznamo prane plošče za tlake v eksterjeru, uveljavili so se tudi tako obdelani fasadni paneli.

ŠTOKANA POVRŠINA je nastala po vzoru obdelave kamnitih površin, pogosto tudi kot rešitev za viden beton, ki je bil slabe kvalitete.

Barva betona je običajno neatraktivna. Popravimo jo tako, da izberemo agragat, poseben cement, dodamo barvo betonski masi, ali pa površino poslikamo.

IZBRANI AGREGAT je smiselno uporabljati kadar se površina štoka, pere ali brusi in v kombinaciji z barvo cementa ali barvo v masi.

BARVNI CEMENT (predvsem beli cement) daje v kombinaciji z belim agregatom beli beton. Primer belega betona z globokimi štokanimi kanelurami je podstavek hotela Holiday Inn (prof. Mihevc 1978).

BARVA V MASI betona prinaša blage tone in neizrazite barve, ker je količina barve močno omejena (ker slabša druge lastnosti). Barve v masi in kombinaciji gladke in prane površine so uporabljene pri montažnih elementih soseske Zupančičeva jama (prof. Brezar 1990).

BARVNI PREMAZI lahko povsem spremenijo površino betona. So relativno obstojni in zaščitijo beton pred korozijo in pred veliko higroskopičnostjo.

Umetni kamen
To je beton z izbranimi sestavinami ali vsaj z izbranim agregatom, ki se običajno brusi da pride barvitost agregata do izraza. K nam ga je v velikem merilu vpeljal Plečnik kot nadomestek za predragi naravni kamen (portik na Grabnu, balustrade Tromostovja,…)

Teraco
To je poseben umetni kamen za oblogao tlakov in sten. Sestavine so cement, kamena zrna, kamena moka raznih barv. Izdeluje se na trdo osnovo v razmerju cement : agregat = 1 : 2. Izdeluje se v treh plasteh, zadnja je posip s kamenim drobirjem, ki se vtisne v še mehko površino. Po nekaj dneh se površino zbrusi, opere in premaže z lanenim oljem. To je zelo trden tlak, ki se ne upraši, ne prepušča vode in mu lahko izberemo raznolike barve. Na okoli 20 m2 je potrebno narediti dilatacije s kovinskimi trakovi. Brušenje litega teraca je pri hitri gradnji precejšnja ovira, zato ga nadomeščajo teraco ploščice (ki so odporne na zmrzal).

Venecijanski tlak
je naziv za tlak, ki je nekje med teracom in kamnitim tlakom. Uporabi se odpadke kamnitih plošč - lahko različnih barv in oblik z dekorativnimi fugami. Je zelo dekorativen tlak podoben tudi kamnitemu mozaiku.

Salonit
Salonit izdelujejo iz portlandskega cementa, azbestnih vlaken in veliko vode. Redko kašo nanesejo na platno (papir) in stiskajo v željene izdelkein strjujejo v avtoklavah. Je zelo obstojen, negorljiv materjal, vodonepropusten, velikih trdnosti, odporen na mraz. Proizvajajo ga v tankih ploščah, ni ga treba vzdrževati in se lahko obdeluje. Najstarejša jugolovanska tovarna azbestnocementnih izdelkov je v Splitu - od tod ime (Salona Salonit). V Sloveniji jih izdeluje tovarna Anhovo.

Ob vseh dobrih lastnostih je salonit zdravju škodljiv - kancerogen material. Azbestna vlakna škodujejo okolju, zdravju delavcev in zdravju uporabnikov, zato njegovo produkcijo v svetu opuščajo. Azbest igra v materialu vlogo armature, ki jo skušajo nadomestiti s steklenimi vlakni in podobno.

Azbest je skupno ime za nekatere vrste silikatnih mineralov, ki se izloča v razpokah. Je tudi odličen izolator in ognjavaren material.

 
Vir:
30. november -0001
 
 
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...