Načela ekološke in naravne gradnje

V prispevku so opisane razlike med energetsko pasivno hišo, energetsko varčno hišo, zdravo hišo in biopasivno hišo.
Načela ekološke in naravne gradnje
  
Energetsko pasivna hiša
Oblika in izbira materialov sta podrejeni kar največjim energetskim izkoristkom same lokacije in učinkovitosti posameznega materiala. Cilj delovanja hiše je tako rekoč nična uporaba energentov za delovanje objekta. Razpoložljivi obnovljivi viri energije se izkoriščajo na sami lokaciji. Tako dragoceno pridobljena energija se ohranja z nadzorovanim načinom bivanja ob uporabi dovršene tehnologije (kontrolirano ogrevanje ali prezračevanje).
 
Energetsko varčna hiša
V arhitekturo sicer običajnega objekta je vključen element za pridobivanje energije s same lokacije (zimski vrt). Poleg klasičnega ogrevanja oziroma priprave tople vode so predvideni elementi za izrabo obnovljivih virov energije. Pogosta je dodatna vodovodna napeljava, namenjena izrabi deževnice. Pri izbiri materiala se posveča dodatna pozornost energetskim koeficientom gradiv. Stopnja učinkovitosti je odvisna od uspešnosti kombinacije navedenih komponent.
 
Zdrava hiša
Objekt, ki ga prenavljamo, in tudi novogradnjo lahko ob upoštevanju naravnih zakonitosti lokacije oziroma naravnih gradiv iz okolice zasnujemo kot zdravo hišo. Pogosto gre za tradicionalni pristop, za katerega je značilna izbira klasičnih materialov, kot so les in opeka oziroma apno in kamen. Prav tako klasično je ponavadi tudi ogrevanje (plin ali biomasa), praviloma dopolnjeno s kaminom za prijetno bivanje.
 
Biopasivna hiša
Najvišja stopnja zahtevnosti tako pri projektiranju kot tudi pri izvedbi ter izjemna dovzetnost in neomajnost naročnika pa so potrebni za izvedbo biopasivnih projektov. Ti so za zdaj še redkost, ki zbuja začudenje. Pri biopasivni hiši gre za združitev vseh omenjenih elementov: kar največji izkoristek naravnih danosti in naravnih materialov za izjemno energetsko učinkovitost, ki ne zahteva dodatnih energentov, temveč izkorišča le razpoložljive naravne vire. Gre za selektivno uporabo naravnih materialov za doseganje maksimalnega bivalnega ugodja, pri čemer je glavnina izbranega materiala odvisna predvsem od virov iz okolice in psihološke naravnanosti naročnika. Človeška stvaritev v sozvočju z naravo.
 
Mateja A. Leskovar, gradbena biologinja
vir: Korak.ws
 
16. oktober 2007
 
 
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...