Na kaj je dobro biti pozoren pri izbiri izvajalca

Povečava vrednosti Vašega doma, nujne preureditve in dograditve slej kot prej potrebujejo pravo roko za pravilno in pravočasno izvedbo. Verjamemo, da boste pred izbiro izvajalca le-tega dovolj dobro preučili, da ne boste imeli kasnejših težav.
Na kaj je dobro biti pozoren pri izbiri izvajalca


    Čeprav je zelo mikavno najeti najcenejšega ponudnika, Vam svetujemo da se prepričate še o sledečem:

Spisek
Dobri izvajalci so zaželjeni kot varuške, katerim zaupate svoje otroke. Najbolje je, da začnete zbirati imena oz. naslove izvajalcev, ki so izdelali dela, ki jih Vi občudujete. To lahko naredite na več načinov:

  • Povprašajte prijatelje, sodelavce, sosede kdo jim je izvajal dela (in tudi uspešno zaključil) in ali Vam tega izvajalca tudi priporočajo
  • Povprašajte pri lokalnih trgovcih z gradbenim materialom, kje je kakšen izvajalec izdelal dober projekt – delo
  • Odprite oči in se zapeljite po deželi in tam kjer stoji izdelek (kjer opazite kar Vam je všeč), ki Vas je pritegnil – povprašajte po izvajalcu

Izkušenost
Neizkušenost še »zelenih« izvajalcev (začetnikov) se lahko pokaže v slabih delovnih navadah in slabih poslovnih odnosih (želja po čimhitrejšem zaslužku), kar ima največkrat za posledico slabo kvaliteto izvedenih del. Priporočamo Vam, da izberete izvajalca z min. 5 leti izkušenj. 

Obrtno dovoljenje
Večina izvajalcev ima obrtno dovoljenje oz. registrirano obrt ali podjetje. čeravno registracija obrti, podjetja in obrtno dovoljenje še ne pomenijo zagotovilo za kakovost, je pa eden izmed načinov, kako se ubranite oz. izločite neregistriranih izvajalcev (»fušarjev«).
Namig: pri registriranih izvajalcih (obrtniki, podjetja, …) dobite za opravljeno delo oz. storitev račun, ki je hkrati (po zakonu o graditvi objektov) tudi garancija za dobro izvedbo del. 

Finančna sposobnost
Izvajalec z najmanj petletnimi izkušnjami in pozitivnim poslovanjem, bo po vsej verjetnosti (99,9%) v poslu toliko časa, da bo dokončal Vaš projekt. Neke vrste zagotovilo za to je tudi dovolj velik osnovni kapital, kar naj bi pomenilo, da ima dovolj sredstev in ne potrebuje Vašega projekta za plačilo svojih obveznosti za prejšnji mesec. 

Zavarovanje
Izvajalec del mora imeti zavarovane delavce (oz. sebe, če je samostojni podjetnik, ki delo opravlja sam) in splošno zavarovanje obrti oz. podjetja. Priporočamo Vam, da pred izbiro izvajalca oz. sklenitvijo pogodbe preverite, če izvajalec ima veljavno zavarovanje (zelo  priporočljivo zaradi povrnitve morebitne škode, nastale zaradi posega, dežja, …). 

Reference
Veliko izvajalcev se lahko pohvali s svojimi izdelki (povprašajte jih za referenčno listo, fotografije, podatke o objektih, naslovih, …). Zelo priporočamo da preverite naključno izbrane reference oz. tiste, ki so najbolj podobne Vašemu projektu in se prepričajte o njegovi kvaliteti pri lastnikih objektov. 

Timsko delo
Izkušnje so pokazale, da je najboljši izvajalec tisti, ki zna poleg svojega dobro opravljenega dela koordinirati in nadzirati tuidi ostale izvajalce, ki so potrebni za dokončanje projekta, zato Vam priporočamo, da se pri izbiri prepričajte ali ima izvajalec v svoji ponudbi zajeta vsa dela, ki ste jih od njega zahtevali (to je npr. eden izmed pokazateljev kako zna izvajalec organizirati projekt in ali je sposoben tudi speljati projekt s potrebnim kadrom, …). 

Umetnost ponudbe
Naslednji korak (potem ko ste si izbrali nekaj potencialnih izvajalcev) je pridobitev njihovih ponudb. Za boljšo primerjavo med prispelimi ponudbami je potrebno izdelati čim bolj podroben popis del (lahko ga izdelate sami, ga naročite pri arhitektu ali pa naročite enemu izmed izvajalcev – prenekateri izvajalci Vam izdelavo popisa za nadaljno uporabo zaračunajo (od 15.000,00 SIT dalje) in Vam pozneje – če so izbrani, ta znesek tudi štejejo kot predplačilo). čim bolj podroben in natančno opredeljen popis del boste oddali potencialnim izvajalcem, tem lažje boste kasneje izvedli primerjavo.
Namig: vsem izvajalcem morate izročiti ali poslati enake popise in jih povabiti na ogled objekta oz. terena (kajti s tem ste že pokazali resen pristop in ne zgolj samo povpraševanje po ceni). 

Kaj mora vsebovati ponudba izvajalca
(zgolj za lažje predstavljanje)

Ponudba mora vsebovati skupno ceno (obvezno mora biti navedeno oz. razvidno ali je v tej ceni že upoštevana ustrezna stopnja davka na dodano vrednost), kakor tudi cene za posamezne postavke del (ni nujno, je pa priporočljivo). Na ponudbi mora biti jasno razviden naziv in naslov ponudnika, višino osnovnega kapitala, št. Registracije podjetja oz. obrtnega dovoljenja, … in seveda opcija ponudbe (koliko časa izvajalec »stoji« s svojim imenom za predloženo ponudbo – v povprečju 21 dni). 

Sami svoj koordinator del
Gotovo ste se že vprašali ali ni cenejše, če sami izbirate izvajalce (za vsako vrsto del svojega) in koordinirate njihove aktivnosti. Ugotovitve so pokazale, da Vaš prihranek znaša do cca 10% vrednosti investicije, VENDAR Vam to vzame veliko časa in milo rečeno, živcev.

Ko se obnašate in delate kot KOORDINATOR DEL med izvajalci, ste osebno zadolženi za opravljeno delo. Vaša naloga je izbrati, najemati potrebne izvajalce, zasnova poteka projekta, časovno usklajevanje dela izvajalcev, potrditev in plačilo izvajalcev, prijava gradbišča, odločitve o uporabi materialov, …. Preden se odločite za koordinatorstvo, se prepričajte ali v celoti razumete projekt in ali imate dovolj močno zavarovalno polico (zaradi povrnitve morebitno nastale škode med samim izvajanjem del).
   

 
Vir:
01. januar 1970
 
 
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti